پایگاه آموزشی آیلتس آنلاین

آیلتس آنلاین

برگزارکننده دوره های آنلاین زبان انگلیسی

145

کلاس های مکالمه زبان انگلیسی (خصوصی –  گروهی)

دوره های بحث آزاد انگلیسی

دوره مکاتبات بازرگانی و تجاری

آمادگی آزمون های آیلتس و تافل (IELTS & TOEFL)

دوره های زبان دکتری MSRT & MHLE

دوره آمادگی EPT دانشگاه آزاد

آمادگی آزمون تولیمو TOLIMO

 

Registration T