آزمون MSRT

آزمون MSRT

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است:

1.Listening Comprehension : شامل 30تست می باشد.

در این قسمت از مکالمات کوتاه (Short Conversation) سوال داده می شود که دو نفر یک مکالمه کوتاه انجام داده و آنگاه سوال پرسیده می شود.باید توجه نمود جهت پاسخگویی به سوالات این بخش بایستی روی صحبتهای نفر دوم بیشتر توجه کرد. زمان 15 دقیقه.

2. Structure and Written Expression: این قسمت از 30 تست تشکیل شده است که 15 مورد آن مربوط به Structureو 15 تست دیگر مربوط به Written Expression می باشد زمان 20 دقیقه.

جهت کسب نمره بالای 50 این قسمت نقش کلیدی دارد.

3.Reading Comprehension :  از 40 تست تشکیل شده که معمولا شامل 4 متن جداگانه است  زمان 45 دقیقه.

برای قبولی در آزمون زبان دکترا یا همان  MSRT باید توانایی خود را در چهار مهارت تقویت کنید :

Structure, listening, reading, vocabulary

كه تعداد سوالات در این مهارتها هر کدام به صورت مجزا به شرح ذیل است:

30: Structure

Listening:30

vocabulary and Reading: 40

TOTAL:100

اين آزمون نفره منفی ندارد و زبان آموزان در صورتي كه بار اول از اين آزمون رد شوند در مرحله بعدی اجازه شركت ندارند.نمره قبولی در آزمون 50 به بالا است که البته در مواردی بسته به دانشگاه مورد نظر متغیر است و از 45 تا 75 تغییر می کند.

آزمون MSRT

آزمون MSRT

آزمون MSRT، به عنوان مجوز ورود دانشجو به دوره دكتری داخل كشور تلقی مي‌شود و اگر دانشجويی اين مدرك زبان را نداشته باشد نمي‌تواند به دوره دكتری وارد شود و تنها در داخل كشور دارای اعتبار است. این آزمون شامل بخش شنیداری، گرامر و ساختارها و بخش درک مطلب می باشد. نمره قابل قبول بطور کلی 50 از 10 می باشد، اما ضوابط برخی دانشگاه ها متفاوت است. این آزمون فاقد نمره منفی است. در این صفحه سعی داریم تا اطلاعات مفید در خصوص آزمون، منابع و … را در اختیار داوطلبان قرار دهیم.