آموزش انگلیسی از طریق اخبار

سه شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۴

اخبار یکی از منابع بسیار مفید جهت تقویت زبان انگلیسی به شمار می رود. استفاده از واژگان استاندارد و سطح بالا ، گرامر و ساختارهای پیشرفته از جمله ویژگی های یادگیری زبان از طریق اخبار می باشد. درس های مربوط به این دوره را از لینک های زیر دانلود کنید:

مطالب مرتبط: