تقویم آزمون MSRT سال ۹۶

اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

تقویم آزمون

ردیفروز و تاریخ برگزاری ازمونتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامتاریخ اعلام نتایجشهرهای برگزاری آزمون
۱جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶(صبح)سه شبه ۸/۱/۹۶ از ساعت ۱۰ صبحچهارشنبه ۱۶/۱/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
شنبه ۹/۲/۱۳۹۶تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-کیش-ایلام
۲جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶(صبح)یکشنبه ۱۰/۲/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبحچهارشنبه ۲۰/۲/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
شنبه ۱۳/۳/۱۳۹۶اعلام می شود
۳جمعه ۲۳ تیر  ۱۳۹۶(صبح)سه شنبه ۱۶/۳/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
یکشنبه۴/۴/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
شنبه ۳۱/۴/۱۳۹۶اعلام می شود
۴ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶(صبح)یکشنبه ۱/۵/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
یکشنبه ۱۵/۵/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
شنبه ۴/۶/۱۳۹۶اعلام می شود
۵جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶(صبح)یکشنبه ۵/۶/۱۳۹۶
از ساعت ۱۰ صبح
چهارشنبه ۱۵/۶/۱۳۹۶
حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد
شنبه ۶/۷/۱۳۹۶اعلام می شود

                                             هزینه ثبت نام آزمون   ۶۰۰۰۰۰ ریال(شصت  هزارتومان) و پرداخت  آن بصورت الکترونیکی می باشد.

آزمون MSRT

آزمون MSRT

توجه :
حوزه های فوق دارای ظرفیت مشخص می باشند و ممکن است قبل ازتاریخ پایان ثبت نام ظرفیت ها تکمیل شونددر صورت امکان در روزهای اول ثبت نام کنید در صورت تکمیل ظرفیت حوزه مورد نظر شما  افزایش ظرفیت امکان پذیر نمی باشد .

پرداخت هزینه آزمون فقط بصورت آنلاین می باشد.

تذکر مهم : داوطلبانی که در سامانه برای شرکت در آزمون پروفایل نساخته اند     لطفا” تا ۸ ساعت قبل از تاریخ و ساعت  شرو ع ثبت نام  هر آزمون اقدام نمایند چون بعلت تعداد زیاد متقاضی سامانه ۸ساعت قبل و ۸ساعت بعد از شروع ثبت نام اجازه ساختن پروفایل جدید را به داوطلبان نمی دهد .    ضمنا” تائید مدارک  در روزهای اداری  انجام می شود از  روزشنبه تا چهارشنبه ۸صبح الی ۱۶

منبع : سامانه آزمون MSRT

مطالب مرتبط:

ارسال نظر