معیارهای نمره دهی به Task 1 رایتینگ

دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶

معیارهای نمره دهی به Task 1 رایتینگ

برای نمره دهی رایتینگ Task 1 چه معیارهایی در نظر گرفته می شود؟

موارد کلی:

Task achievement:

 • به طور کامل task خواسته شده را انجام دهید.
 • پاسخ های خود را بصورت شفاف و صریح بیان کنید.

مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:

 • اینکه task داده شده چه مقدار دقیق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ مناسب به آن داده شده است.
 • اینکه گزارش نوشته شده تا چه حدی دقیق است و داده ها را به شکل مناسب (مقایسه داده/ بیان اختلاف ها/ ارائه روند کلی نمودار/ نکات و اطلاعات موجود در نمودار) تشریح کرده است.

پیوستگی و انسجام گزارش:

 • انسجام و پیوستگی متن باید به گونه ای ناملموس باشد.
 • باید بندهای گزارش به شکلی ماهرانه نوشته شوند.

مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:

 • تفسیر نادرست و ارائه اشتباه داده ها وجود نداشته باشد.
 • نحوه ساماندهی بندهای نوشته و پاراگراف بندی
 • سلاست و روانی متن گزارش
 • نحوه ساماندهی گزارش، ارائه داده ها، اطلاعات و وارد کردن عقاید در متن
 • ارائه نتایج منطقی و مناسب و بکارگیری جملاتی متناسب با متن

 

نکات:

 • بیش از ۴-۳پاراگراف نوشته نشود.
 • برای بیان همه مطالب از یک پاراگراف استفاده نگردد.
 • همانطور که قبلا اشاره شد نوشتن نتیجه گیری دلخواه است. اگر بیش از ۱۷۰ کلمه در نوشتن گزارش استفاده شده و مطلب دیگری برای ارائه وجود ندارد می توان نتیجه گیری را حذف نمود.

 

واژگان:

 • طیف وسیعی از کلمات را به صورت منطقی بکار ببرید.
 • سعی در رفع خطاها (هر چند کوچک) داشته باشید.

مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:

 • گستره کلماتی که در نوشته خود بکار گرفته اید.
 • میزان دقت و تناسب کلمات و عباراتی که در ارائه گزارش از نمودار داده شده بکار رفته است.

نکته: تا جایی که ممکن است کلمات و عباراتی که در سوال داده شده را بکار نگیرید مگر اینکه کلمه یا عبارت مناسبی که معنی و مفهوم یکسان داشته باشد یافت نگردد.

گرامر:

 • گستره وسیعی از ساختارهای گرامری را با دقت بکار بگیرید.
 • خطاها را هرچند کوچک به حداقل برسانید.

نکته:

 • برای مقایسه کردن بارها از یک نوع ساختار جمله استفاده نکنید. ساختارهای متنوعی برای نوشتن جملات بکار برید و مهارت خود را در نوشتن جملات با ساختارهای مختلف و بدون اشتباه گرامری نشان دهید.

 

مطالب مرتبط:

ارسال نظر