واژگان مربوط به آب و هوا

یکشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶

واژگان مربوط به آب و هوا

 

 

Weather

                                                          Weather

۱٫ Downpour بوران
۲٫ Wind Chill factor سوز و باد سرد
۳٫ Gloomy هوای ابری و دلگیر
۴٫ To go below zero درجه زیر صفر
۵٫ Freezing cold یخبندان
۶٫ Hail تگرگ
۷٫ Degrees Celsius درجه سلسیوس
۸٫ Snowstorm کولاک
۹٫ To pour down باران شدید
۱۰٫ Boiling hot داغ و سوزان
۱۱٫ Chilly سرد
۱۲٫ Forecast پیش بینی هوا
۱۳٫ Frosty یخبندان
۱۴٫ Gentle rain بارون ملایم
۱۵٫ To clear up صاف شدن هوا
۱۶٫ Dry خشک
۱۷٫ High wind/strong wind
باد شدید
۱۸٫ Mild ملایم
۱۹٫ Changeable weather
آب و هوای متغییر
۲۰٫ A spell of good weather
هوای خوب (بعد ار چند روز هواب بد)
۲۱٫ Sunshine آفتابی
۲۲٫ Smog غبارآلود
۲۳٫ Heat stroke/sun stroke
گرمازدگی، موج شدید گرما
۲۴٫ Clear هوای صاف
۲۵٫ Humid مرطوب
۲۶٫ Mild Climate معتدل
۲۷٫ Drizzle باران نرم
۲۸٫ To be drenched to the skin
کاملا خیس شدن. موش آب کشیده شدن!
۲۹٫ Heavy snow برف سنگین
۳۰٫ Snow-covered پوشیده از برف


 

لیست واژگان ۲:

 

Sunny  آفتابی

Cloudy ابری

Clear صاف

 

clear partly cloudy  صاف تا قسمتی ابری

mild ملایم و آفتابی

Rainy بارانی

 

Snowy برفی

Smoggy دودآلود

Humid مرطوب

 

Thunderstorm  توفان توام با رعد و برق

Lightning رعد وبرق، صاعقه

Windy تندباد

 

dust storm توفان با گرد و خاک

foggy مه‌آلود

Hailstorm توفان توام با تگرگ

 

Icy یخبندان

snowstormکولاک

مطالب مرتبط:

ارسال نظر