کاربرد be about to

پنج شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۶

کاربرد be about to

 

به مثال زیر توجه کنید:

Don’t go out now – we’re about to have lunch.

بیرون نرید – قراره ناهار بخوریم.

 

همانطور که می بینید be about to  به معنای اتفاق افتادن یا یک رخداد در آینده ی بسیار نزدیک و خیلی زود هست. به عنوان مثال:

 

I was about to go to when the telephone rang.

داشتم می رفتم بخوابم که تلفن زنگ زد.

 

مفهوم not about to ” بیشتر عدم تمایل به انجام کاری را نشان می دهد. به عنوان مثال:

I’m not about to pay 100 dollars for the dress.

نمی خوام ۱۰۰ دلار برای اون لباس پول بدم.

مطالب مرتبط:

ارسال نظر