یادگیری آسان واژگان ۵۰۴

سه شنبه ۰۶ مرداد ۱۳۹۴
یادگیری آسان واژگان ۵۰۴
کتاب حاضر شامل ۴۲ درس می باشد و هردرس به معرفی ۱۲ کلمه جدید پرداخته است. واژگان انتخابی این کتاب، واژگان اصلی و ضروری می باشد که زبان آموزان باید با این واژگان آشنا شوند. جهت تمرین واژگان این کتاب بصورت آنلاین، استفاده از فلش کارت ها و تست ها می توانید از بخش زیر استفاده کنید.

مطالب مرتبط:

ارسال شده در مقالات مکالمه