دسته: مقالات مکالمه

دوشنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۳

چارچوب مشترک اروپایی کمیته آموزشی شورای فرهنگی اروپا در بخش دپارتمان زبان های مدرن خود سرانجام پس از حدود ده سال پژوهش و کار آموزشی مرجعی را تحت عنوان CEFR که اختصار چارچوب مرجع مشترک اروپایی است را بنا نهاد تا بر اساس آن، زبان آموزان آموزش داده شده و ارزشیابی شوند. مهمترین اهداف CEFR بدین شرح است: • طراحی برنامه آموزش زبان با توجه محتوا و نیاز موجود
• تنظیم سرفصل های آموزشی
• ارزیابی زبان اموزان با توجه به آموخته ها و نقاط قوت آنان
• کمک به خود-ارزیابی و ارائه برنامه های خودآموز نویسندگان کتب آموزش زبان در اقصی نقاط دنیا، براساس تعریف سرفصل های این چاچوب مطالب خود را به رشته تحریر در می آورند تا دارای استانداردهای واحد جهانی در عرصه آموزش زبان دوم باشند. سطوح مختلف در چارچوب CEFR: A) کاربر پایه A1) آغاز پیشرفت A2) در میان راه B) کاربر مستقل B1) آستانه B2) برتری C) کاربر ماهر C1 ) مها