آزمون EPT

آزمون EPT که مخفف English Proficiency Test می باشد جهت سنجش مهارت زبانی داوطلبان دکترا در دانشگاه آزاد طراحی شده است و شرکت کنندگان در این آزمون مهارت عمومی زبان خود را محک می زنند. آزمون EPT را می توان با آزمون تافل مقایسه کرد، البته در این آزمون بخش شنیداری وجود ندارد و شامل بخش واژگان، گرامر و درک مطلب است. نمره قبولی بطور کلی 50 از 100 می باشد. نمره این آزمون فقط برای دانشگاه آزاد معتبر می باشد و اعتبار خارجی ندارد. آزمون دارای نمره منفی نبوده و داوطلبان بطور نامحدود می توانند در آن شرکت نمایند. این آزمون بطور کلی 10 بار در سال برگزار می شود و جهت ثبت نام باید به وب سایت دانشگاه آزاد مراجعه شود. جهت شرکت در دوره های آنلاین آزمون EPT از طریق www.ieltsgo.ir ثبت نام نمایید.

بودجه بندی سوالات آزمون EPT

۱- واژگان شامل ۲۵ سؤال تستی
۲- دستور زبان شامل ۴۰ سؤال تستی
۳- درک مطلب در دو بخش شامل :
الف) خواندن و درک متون ۲۰ سؤال تستی

ب) درک مطلب متن با کلمات حذف شده (cloze) شامل ۱۵ سؤال تستی

منابع آزمون EPT

  • Longman Preparation for the TOEFL (The Paper – based)
  •  Barron’s Essential Words for TOEFL
  • ۱۱۰۰ Words You Need to Know
  •  ۵۰۴ Essential Words
  • TOEFL Reading Flash (۲۰۰۱)

نمایش یک نتیجه