برچسب: استراتژی های موثر در لیسنینگ تافل

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

آزمون تافل: بخش listening

بخش Listening: بخش Listening در مجموع بین ۳۰ تا ۵۰ سوال است. در این بخش ۳ نوع سوال پرسیده می شود:

  • مکالمات کوتاه
  • مکالمات طولانی و مذاکرات
  • سخنرانی ها و کنفرانس ها

در آزمون تافل کامپیوتری به شما یک گوشی داده می شود تا صدای Listening را تنظیم کنید. برای مکالمات کوتاه یک تصویر و برای مکالمات طولانی و سخنرانی ها چند تصویر مرتبط با موضوع داده می شود تا راهنمای شما باشند. بنابراین از این تصاویر استفاده کرده و خود را در موقعیت آن قرار دهید تا بتوانید بیشترین ارتباط را با موضوع Listening برقرار کنید. همراه با آن سوالات هم در اختیار شما قرار دارد. برخی افراد حافظه دیداری و برخی حافظه شنیداری بهتری دارند. از هر دو اینها (تصاویر و سوالات پرسیده شده)استفاده کنید تا بهترین نتیجه را از این بخش بگیرید. ایده اصلی