برچسب: استراتژی های پاسخگویی به ریدینگ MSRT

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

بخش درک مطلب آزمون MSRT

بخش درک مطلب یا reading comprehension از ۴۰ سئوال تشکیل شده است. شما با چهار متن با موضوعات مختلف مواجه هستید که باید در مدت حدودا ۴۵ دقیقه به آنها پاسخ دهید. با توجه به این که خواندن متون وقت و انرژی زیادی از شما می گیرد باید علاوه بر تنظیم وقت، حتما تمرین کافی در این قسمت داشته باشید تا دچار کمبود وقت نشوید.  

روش های خواندن متن:

الف-Skimming: یکی از تکنیک های مرسوم در این بخش است. به خواندن متن بصورت روزنامه وار برای یافتن مفهوم اصلی گفته می شود. در این روش اگر معنی کلمه، عبارت یا حتی جمله ای را نمی دانید به خواندن ادامه دهید، چون ما بدنبال مفهوم کلی هستیم نه معنای کلمات.   ب- Scanning: در این حالت شما اطلاعات خاصی را ازمتن استخراج می کنید. به عنوان مثال وقتی روزنامه می خوانی