برچسب: تقویت لیسنینگ

دی ۲۰, ۱۳۹۷
listening skills

تقویت لیسنینگ انگلیسی با چند تمرین ساده!

چه تمریناتی برای listening انجام دهیم؟

ممکن است خیلی از شما سال ها برای یادگیری زبان انگلیسی وقت صرف کرده باشید. اطلاعات بسیاری از گرامر زبان انگلیسی بدست آورده باشید. دامنه وسیعی از لغات را در ذهن خود داشته باشید. بتوانید خیلی خوب انگلیسی بخوانید و در نوشتن متون خیلی تبحر کسب کرده باشید، اما در فهم گفتار دیگران همچنان دچار مشکل باشید. بنابراین تماشای فیلم یا شبکه های انگلیسی زبان بدون وجود زیرنویس برایتان دشوار است. اگر این توصیفی از وضعیت کنونی شماست لطفا تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

نگران نباشید شما تنها نیستید. Listening مهارتی است که به آهستگی پیشرفت می یابد. تقریبا اکثر کسانی که مشغول یادگیری زبان هستند listening ضعیفی دارند. البته این ضعف دو دلیل دارد:

  • ممکن است تلفظ

فروردین ۱۲, ۱۳۹۵

نکاتی برای آمادگی در Listening آزمون IELTS (بخش دوم)

نکاتی برای آماده¬سازی Listening در آزمون IELTS (بخش دوم): تقسیم بندی سوالات
لیسنینگ به چند گروه سوال تقسیم می¬شود، بنابراین هر بار شما باید به گروه ۴-۵ تایی از سوالات پاسخ دهید. بین هر گروه از سوالات ۲۰-۳۰ ثانیه مکث وجود دارد. اولین کاری که باید انجام دهید این است که وقتی رکورد پخش می¬شود بفهمید به کدام گروه از سوالات باید پاسخ دهید.
برای مثال آنچه در رکورد پخش می¬شود این است: “به سوالات یک تا چهار توجه کنید.” این بدان معناست که شما حدود ۲۰ ثانیه فرصت دارید تا به این سوالات نگاهی بیندازید. سوالات را بخوانید به آن¬ها فکر کنید و زیر کلمات کلیدی خط بکشید. کلمات کلیدی، کلماتی هستند که ایده¬ی اصلی سوال را در بر دا