برچسب: تقویت گرامر در کوتاه مدت

۱ آذر ۶, ۱۳۹۷

 ۶ روش فوق العاده مهم و کاربردی در یادگیری گرامر

استراتژی های موثر در تقویت گرامر

 

یادگیری و آموزش گرامر زبان

یادگیری گرامر هر زبان خارجی همواره یکی از مشکلات معمول پیش روی زبان آموزان به شمار می رود. حتما برای شما هم پیش آمده که بخاطر امتحان یا در درس زبان دچار مشکل در فهم مطالب گرامری شده اید. بیشتر زبان آموزان از گرامر به خاطر یکی از موارد زیر گله و شکایت دارند:

 

یادگیری فرمول های گرامری برای من سخت و دشوار است.

 

 استثناهای زیادی در هر بخش وجود دارد.

 

 باید همه ساختارها را حفظ کنم.

 

 ساختارها و فرمول ها با زبان فارسی فرق دارد و یادگیری آن را سخت تر می کند.


پیش از اینکه بخواهیم در مورد آموزش و یادگیری گرامر ز