برچسب: تمرین های لیسنینگ انگلیسی

دی ۲۰, ۱۳۹۷
listening skills

تقویت لیسنینگ انگلیسی با چند تمرین ساده!

چه تمریناتی برای listening انجام دهیم؟

ممکن است خیلی از شما سال ها برای یادگیری زبان انگلیسی وقت صرف کرده باشید. اطلاعات بسیاری از گرامر زبان انگلیسی بدست آورده باشید. دامنه وسیعی از لغات را در ذهن خود داشته باشید. بتوانید خیلی خوب انگلیسی بخوانید و در نوشتن متون خیلی تبحر کسب کرده باشید، اما در فهم گفتار دیگران همچنان دچار مشکل باشید. بنابراین تماشای فیلم یا شبکه های انگلیسی زبان بدون وجود زیرنویس برایتان دشوار است. اگر این توصیفی از وضعیت کنونی شماست لطفا تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

نگران نباشید شما تنها نیستید. Listening مهارتی است که به آهستگی پیشرفت می یابد. تقریبا اکثر کسانی که مشغول یادگیری زبان هستند listening ضعیفی دارند. البته این ضعف دو دلیل دارد:

  • ممکن است تلفظ