برچسب: حروف اضافه

شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۴

افعال انگلیسی و حرف اضافه آنها یکی از نکاتی که زبان آموزان باید به آن توجه داشته باشند یادگیری حرف اضافه به همراه برخی افعال است. همانگونه که در تصویر زیر می بینید بعضی از افعال با حرف اضافه خاصی همراه می شوند که لزوما استفاده از آنها باعث معنی دار شدن جمله می گردد. به عنوان مثال برای متهم کردن کسی به چیزی از accuse someone of doing something استفاده می کنیم. تنها یادگیری یک واژه کمک شایانی به مهارت های زبانی ما نمی کند، بلکه باید واژگان را به همراه عبارت های مرسوم — یعنی در قالب phrase — یاد گرفت. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که برخی از افعال با دو یا چند حرف اضافه بکار می روند که باعث تفاوت در معنی آنها می شود. حتما به این تفاوت ها توجه کنید. مثلا: همانگونه که در شکل زیر می بینید فعل arrive با دو حرف اضافه in و at بکار می رود. اما arrive in زمانی بکار برده میشود که شما