برچسب: فکر کردن به انگلیسی

بهمن ۳, ۱۳۹۶

به انگلیسی فکر کنید

راهکارهای تقویت مهارت های زبان

 

فکر کردن به زبان انگلیسی:

ممکن است تنها به فکر طی کردن آزمون IELTS باشید و بپرسید: فکر کردن به زبان انگلیسی چه منفعتی دارد؟ قبل از هرچیز زبان انگلیسی را به عنوان یک مهارت یادبگیرید نه بخاطر شرکت در آزمون و سعی کنید روان صحبت کنید. یکی از بهترین توصیه هایی که همیشه انجام می شود این است که اگر چیزی را نمی دانید قطعا نمی توانید از آن استفاده کنید. بنابراین اگر معنای کلمه ای را در زبان انگلیسی نمی دانید، سعی کنید آن را توضیح دهید. مطمئنا دیگران کلمه مورد نظر را به شما خواهند آموخت. بنابراین هنگامی که کلمه جدیدی را یاد می گیرید در ذهن خود به آن فکر کنید. در زیر پیامدهای تفکر کردن به زبان انگلیسی توضیح داده خواهد شد:

  • زبان خودتان را فراموش می کنید: