برچسب: قبولی در msrt

چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

بخش درک مطلب آزمون MSRT

بخش درک مطلب یا reading comprehension از ۴۰ سئوال تشکیل شده است. شما با چهار متن با موضوعات مختلف مواجه هستید که باید در مدت حدودا ۴۵ دقیقه به آنها پاسخ دهید. با توجه به این که خواندن متون وقت و انرژی زیادی از شما می گیرد باید علاوه بر تنظیم وقت، حتما تمرین کافی در این قسمت داشته باشید تا دچار کمبود وقت نشوید.  

روش های خواندن متن:

الف-Skimming: یکی از تکنیک های مرسوم در این بخش است. به خواندن متن بصورت روزنامه وار برای یافتن مفهوم اصلی گفته می شود. در این روش اگر معنی کلمه، عبارت یا حتی جمله ای را نمی دانید به خواندن ادامه دهید، چون ما بدنبال مفهوم کلی هستیم نه معنای کلمات.   ب- Scanning: در این حالت شما اطلاعات خاصی را ازمتن استخراج می کنید. به عنوان مثال وقتی روزنامه می خوانی

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

سئوالات گرامر MSRT و پاسخگویی به آنها

بخش گرامر و ساختار آزمون MSRT شامل ۳۰ سئوال و بصورت چهارگزینه ای است. برای تسلط روی مطالب گرامر آزمون MSRT موارد زیر را حتما مطالعه کنید:

 • اسم ها
 • ضمیر
 • بخش های جمله
 • فعل
 • حرف اضافه
 • حرف تعریف the/a/an
 • Noun clause
 • Adjective clause
 • Adverb clause
 • Prepositional phrase
 • صفات مقایسه ای و عالی
 • حرف ربط
 • ساختارهای موازی
 • ترتیب کلمات
 • شکل کلمات
 • Word choice & redundancy

  علاوه بر مطالعه موارد فوق توصیه می کنیم از تست های طبقه بندی شده برای هر مبحث استفاده نمایید تا نسبت به موضوعات مختلف گرامری آشنایی کافی پیدا کرده و بتوانید به آنها پاسخ دهید. علاوه بر نمونه های طبقه بندی شده، سعی کنید تست های کلی و بدون طبقه بندی بزنید. با دانستن نکات گرامری معمولی می توانید به بسیاری از سئوالات این بخ