برچسب: مقالات اموزش زبان انگلیسی

چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۴

یادگیری زبان دوم و تکنولوژی همه ما ( مدرسین زبان انگلیسی و زبان آموزان) با پیچیدگی های فرایند یادگیری زبان دوم آشنا هستیم. در واقع فرایند یادگیری زبان دوم بسیار دشوار و وقت گیر است.یکی از استراتژی های اصلی در تسهیل و سرعت بخشیدن به این فرایند، در معرض قرار دادن زبان آموزان به کاربرد واقعی زبان در محیط های واقعیست. به بیان دیگر برای تسهیل فراگیری زبان باید خود را در زبان مقصد غرق کرد. اما متاسفانه واقعیت چیز دیگریست. تقریبا تمام ﺗﺌوریسین های حوزه آموزش زبان بر این باورند که آموزش زبان بصورت فرمال ( آموزش خشک ساختار ها و کلمات، که در کلاسهای آموزش زبان بسیار رایج است) نتیجه بخش نیست. زیرا زبان آموزان را در معرض کافی زبان قرار نمیدهد و آنها نمیتوانند در موقعیتهای واقعی (real communication) و خارج از کلاس درس از عناصر زبانی آموخته شده استفاده کنند. یکی از مهمترین استراتژی