برچسب: پاسخگویی به سئوالات تافل

بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

استراتژی های تافل: چگونه مطالعه کنیم؟

رمز سوم: مطالعه هوشمندانه، نه مطالعه زیاد بسیاری از دانشجویان به دلیل وحشتی که از آزمون دارند و زمانی که باید صرف آمادگی کنند، فرآیند آمادگی را به تاخیر می اندازند. در اینجا روشی به شما آموزش داده می شود که زمان یادگیری شما را کاهش می دهد. در حین آزمون عواملی چون پاسخگویی به سوالات، مدیریت زمان، استراتژی های پاسخگویی و … وجود دارند که در روز آزمون باید به بهترین شکل ممکن اجرا شوند تا نمره خوبی حاصل شود. آزمون تافل مانند ماراتنی ذهنی است و شما باید مانند یک دونده در طول مسیر هوشیار باشید تا نتیجه ای مطلوب کسب کنید. ابتدا باید سوالات را در نظر داشته باشید، سپس زمان را مدیریت کنید و سرانجام در مواقع لزوم استراتژی ها را بکار گیرید. استراتژی های موفقیت

  • ابتدا منبعی

بهمن ۱۱, ۱۳۹۵

استراتژی های تافل:پاسخگویی به سئوالات

رمز دوم: پاسخ دادن نه از روی حدس و گمان همانطور که می دانید به دلیل اینکه در آزمون تافل نمره منفی برای پاسخ های نادرست لحاظ نمی شود، پس حدس زدن جواب در مورد سوالاتی که پاسخ آن را نمی دانیم می تواند در نمره پایانی موثر باشد. برای هر سوال که بصورت حدسی پاسخ داده شود، شما حدود ۲۵-۲۰ درصد احتمال درست پاسخ دادن را دارید.

  • برتری میمون ها درآزمون تافل

۲۵-۲۰ درصد شانسی که از آن صحبت به میان آمد به دلیل زیر است. اگر از ۲۰ میمون در مجموع یک آزمون تافل بگیریم، احتمالا آنها در مجموع به ۲۵-۲۰ درصد سوالات پاسخ صحیح می دهند. اما اگر از ۲۰ دانشجو به همان شکل آزمون بگیریم احتمال پاسخهای صحیح کمتر از این مقدار است. علت این موضوع آن است که درآزمون تافل گزینه هایی برای پاسخ هادرنظرگرفته می شوندکه ظاهری فریبنده د