برچسب: کاربرد ارتباطات رایانه-محور همزمان

چهارشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۴

مزایای کاربرد ارتباطات رایانه-محور همزمان  Synchronous Computer-Mediated Communication   در مقاله پیشین به معرفی کاربرد تکنولوژی در فرایند یادگیری زبان انگلیسی پرداخته شد و یکی از مهمترین ابزارهای موثر و تسهیل کننده در این فرایند،یعنی (ارتباطات رایانه-محور همزمان )، یا همان آموزش زبان در کلاسهای مجازی که در آن زبان آموز با معلم و همچنین زبان آموزان دیگر در یک کلاس مجازی آنلاین در ارتباط مستقیم میباشند معرفی شد. در این مقاله سعی داریم شما را با برخی از مهمترین مزایای استفاده از این نوع محیط یادگیری زبان انگلیسی آشنا کنیم. طبق پژوهش های انجام شده در این زمینه( یادگیری زبان توسط کامپیوتر)، استفاده از این شیوه( ارتباط رایانه-محور همزمان) میتواند بعنوان یک ابزار آموزشی نقش بسیار موثری در پیشرفت دانش زبانی و ارتباطی یادگیرندگان در زبان دوم داشته باشد در اینجا به بررسی ب