برچسب: کاربرد حروف اضافه و افعال انگلیسی

یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶

حروف اضافه انگلیسی

      قوانین استفاده از حروف اضافه: IN: هنگامی که در مورد سال، ماه، قرن، دهه و فصل صحبت می شود، حرف اضافه in بکار می رود.

مثال:

Years= in 1998, in 2015 etc. Months= in January, in December etc. Decades= in the nineties, in the seventies etc. Centuries= in the 19th century, in the 14th century, in the 1980s etc.  Seasons= in summer, in winter, in autumn etc.

همچنین زمانی که سخن از گذشته یا آینده است in کاربرد دارد. مثال:

Past time= in 1980, in the past, in 1235, in the ice age, in the seventies, in the last century etc. Future time = in 2030, in the future, in the next century etc.

بعلاوه هنگامی که در مورد یک دوره زمان طولانی صحبت می شود.  

شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۴

افعال انگلیسی و حرف اضافه آنها یکی از نکاتی که زبان آموزان باید به آن توجه داشته باشند یادگیری حرف اضافه به همراه برخی افعال است. همانگونه که در تصویر زیر می بینید بعضی از افعال با حرف اضافه خاصی همراه می شوند که لزوما استفاده از آنها باعث معنی دار شدن جمله می گردد. به عنوان مثال برای متهم کردن کسی به چیزی از accuse someone of doing something استفاده می کنیم. تنها یادگیری یک واژه کمک شایانی به مهارت های زبانی ما نمی کند، بلکه باید واژگان را به همراه عبارت های مرسوم — یعنی در قالب phrase — یاد گرفت. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که برخی از افعال با دو یا چند حرف اضافه بکار می روند که باعث تفاوت در معنی آنها می شود. حتما به این تفاوت ها توجه کنید. مثلا: همانگونه که در شکل زیر می بینید فعل arrive با دو حرف اضافه in و at بکار می رود. اما arrive in زمانی بکار برده میشود که شما