برچسب: abbreviation

فروردین ۲۳, ۱۳۹۵

تفاوت abbreviation و acronym

Abbreviation، کوتاه شده تعدادی از واژگان است که می تواند نام کشور، سازمان و یا هر چیز دیگری باشد. امروزه در هر رشته ای هزاران نمونه از این abbreviation ها وجود دارد. وقتی آدزس می نویسیم بسیاری کلمه St یا Ave را بجای street یا Avenue استفاده می کنند. هنگام نوشتن روزهای هفته، بجای نوشتن کامل واژگان از مخفف آنها مانند Sun, Mon غیره استفاده می کنیم.

از سوی دیگر acronym ها کلماتی هستند که مخفف واژگان دیگر می باشند، اما خودشان بصورت یک کلمه خوانده می شوند. مثل UNESCO =The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization . اکرونیم ها جزئی از abbreviation ها محسوب می شوند. اما نمی توانیم بگوییم برعکس آن نیز صادق ا