برچسب: over &above در انگلیسی

جمعه ۰۶ بهمن ۱۳۹۶

کاربرد above و over در زبان انگلیسی

 

  • به معنای “بالا یا از روی”

Above و over هر دو به معنای “بالای” هستند. البته کلمه Above رایج تر است. به عنوان مثال:  

 The water came up above / over our knees.

Can you see the helicopter above / over the palace?

 

  • Above : به معنای مستقیما بالای چیز دیگری نیست.

مثلا می گوییم:

We’ve got a little house above the lake.

اما در این مثال نمی توانیم کلمه over را استفاده کنیم.  

  • Over: به معنای پوشاندن

کلمه over زمانی استفاده می شود که مفهوم پوشش دادن را بیان کنیم. مثلا:

There is cloud over the South of England.

He put on a coat over his pyjamas.

 

  • برای عبور از عرض جایی از over و above استفاده می کنیم.

The plane was flying over / across Denmark.

Electricity cables stretch over / across the fields.