آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

آزمون آنلاین خواندن و درک مطلب تافل

آزمون آنلاین خواندن و درک مطلب تافل

آزمون تافل – بخش خواندن و درک مفاهیم:

بخش درک مطلب (Reading): بخش درک مطلب در تافل iBT خیلی با نسخه کامپیوتری آن (CBT) تفاوت ندارد. این بخش از سه متن آکادمیک تشکیل شده است که به دنبال هر کدام چندین پرسش مطرح می‌شود. هر کدام از این متن‌ها حدوداً از ۶۵۰ تا ۷۵۰ کلمه ساخته شده‌اند. نوع سؤالات نیز ترکیبی از نوع سؤالات موجود در تافل کامپیوتری (CBT) و انواع جدیدتری از سؤالات است که در آن شرکت کنندگان باید جدولی را پر کنند یا یک نتیجه‌گیری روایی را تکمیل نمایند. به بخش درک مطلب (Reading) دو ویژگی اضافه شده که یکی فهرست لغات و دیگری یک گزینه تجدید نظر (review option) است. «فهرست لغات» به داوطلب این امکان را می‌دهد که معنی کلمات کلیدی موجود در متن را بیابد و با «گزینه تجدید نظر» (یا review option) می‌تواند در پاسخ‌ها تجدید نظر کند. برای دیدن نمونه های این بخش آزمون تافل، لینک های زیر را کلیک نمایید:
دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمون EPT

خواندن و درک مطلب (۱) خواندن و درک مطلب (۲) خواندن و درک مطلب (۳) خواندن و درک مطلب (۴)

]]>