آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

آزمون شنیداری آنلاین تافل

آزمون شنیداری آنلاین تافل بخش شنیداری (Listening): بخش شنیداری آزمون تافل توانایی داوطلب را در درک مکالمات انگلیسی- آن‌گونه که در آمریکای شمالی صحبت می‌شود- ارزیابی می‌کند. بخش شنیداری آزمون تافل اینترنتی (iBT) هم خیلی با نسخه کامپیوتری آن (CBT) متفاوت نیست. این بخش از دو مکالمه و چهار سخنرانی درسی همراه با پرسش‌های متعدد تشکیل شده است.    

Lecture 1

Lecture 2

Lecture 3

Lecture 4

***

Conversation 1

Conversation 2

Conversation 3

]]>

دیگران خوانده اند
افزایش قیمت آزمون آیلتس