آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

آزمون های زبان دانشگاه کمبریج انگلستان

آزمون های زبان دانشگاه کمبریج انگلستان

آزمون های دانشگاه کمبریج انگلستان: همه ساله بیش از یک میلیون نفر در جهان در آزمونهای مختلف دانشگاه کمبریج شرکت میکنند.این آزمونها در سرتاسر دنیا شناخته شده اند و مدارک این دانشگاه در همه جا به رسمیت شناخته می شوند. در اینجا به معرفی آزمون های زبان این دانشگاه خواهیم پرداخت. (KET  (Key English Test : این مدرک و آزمون در سطح A2 چارت اروپایی قرار دارد و اولین آزمون از سری آزمونهای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج می باشد. KET  برای افرادی طراحی شده است که دانش انگلیسی آنها در سطح مقدماتی و حداقل مهارت زبانی لازم برای سفر به یک کشور خارجی است . شرکت کنندگان باید بتوانند نکات و مفاهیم اصلی متون ساده را دریابند و در موقعیتهای عادی ارتباط برقرار کنند. (PET   (Preliminary English Test: این آزمون در سطح B1  چارت اروپایی قرار دارد و دومین آزمون از آزمونهای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج است. PET  برای افرادی طراحی شده است که دانش انگلیسی آنها برای انجام فعالیتهای اجتماعی روزمره مانند کار و تحصیل مناسب می باشد. این آزمون نشان دهنده توانایی فرد در رویارویی با موقعیت های نسبتاً ساده ، خواندن کتب درسی  و مقالات ابتدایی و نوشتن متونی مانند نامه های شخصی و …. می باشد . شرکت کنندگان باید دامنه وسیعی از واژگان را بدانند و بتوانند زبان را به صورت مناسب در موقعیت های گوناگون به کار گیرند .  

cambridge tests

 FCE (First Certificate in English): این آزمون در سطح B2  قرار دارد و سومین آزمون از سری آزمونهای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج می باشد . FCE  برای افرادی طراحی شده است که توانایی زبانی آنها برای بسیاری از اهداف روزمره ( مانند تجارت و تحصیل ) مناسب است . کسانی در این آزمون موفق می شوند که به دامنه وسیعی از واژگان تسلط داشته  ، بتوانند در گفتگوها شرکت کرده و ساختارهای مناسب زبان را در موقعیت های مختلف بکار گیرند . FCE نشانگر سطح میانی Intermediate در زبان انگلیسی بوده و دارنده گواهینامه آن می تواند از آن برای ورود به بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات استفاده نماید . از آنجا که این آزمون بر اساس شرایط واقعی زبانی تدوین شده است، گواهینامه آن برای تحصیل یا کار مفید است .
دیگران خوانده اند
مرکز آنلاین آموزش زبان انگلیسی IELTS GO
مدرک (CAE (Certificate in Advanced English  این مدرک و آزمون برای افرادی طراحی شده است که توانایی زبانی آنها برای بیشتر اهداف مانند تحصیل و تجارت مناسب است . موفقیت در این آزمون نشان دهنده توانایی استفاده موثر از زبان انگلیسی در بسیاری از موقعیتهای اجتماعی و تخصصی می باشد . CAE  توسط دانشگاهها و مؤسسات تحصیلات عالی در بسیاری از کشورها به عنوان  مدرکی به حساب می آید که نمایانگر دانش و توانایی مناسب برای تحصیل در رشته  هایی است که به زبان انگلیسی تدریس می شوند . تقریباً تمام دانشگاهها در انگلستان و بسیاری از مؤسسات و دانشگاهها در آمریکا، CAE  را به رسمیت می شناسند . سئوالات بر اساس فعالیتهای شبه واقعی تدوین شده اند و نشان دهنده توانایی فرد در استفاده از زبان در تمام موقعیتهای کاربردی می باشند . کسانی که در این آزمون موفق شوند قادر خواهند بود به راحتی در جلسات و بحثها شرکت کرده و به سهولت به گفتگو بپردازند . متون را بفهمند و بتوانند انواع متون از جمله نامه و گزارشهای تجاری را به راحتی بنویسند . این افراد به انواع صورتهای گفتاری و نوشتاری ، رسمی و غیر رسمی و چگونگی استفاده از آنها در موقعیتهای گوناکون تسلط کافی دارند .
دیگران خوانده اند
بخش درک مطلب آزمون MSRT
(CPE ( in English Certificate of  Proficiency : این مدرک و آزمون بالاترین مدرک از سری آزمونهای زبان انگلیسی دانشگاه کمبریج برای افراد غیر انگلیسی زبان می باشد و برای افرادی طراحی شده است که توانایی زبانی آنان به سطح بسیار بالایی رسیده است و می توانند در همه موقعیت ها ، زبان را به درستی به کار گیرند . کسانیکه در این آزمون موفق شوند به سطحی از زبان رسیده اند که  دانش و توانایی آنها تقریباً با یک انگلیسی زبان تحصیلکرده برابر است . CPE   گواهی بسیار با ارزشی است برای  کسانی که  می خواهند در خارج از کشور به کار یا تحصیل بپردازند و یا به حرفه های چون تجارت ، پزشکی و مهندسی روی آوردند ، گواهینامه CPE   توسط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در بسیاری از کشورها ، تمام دانشگاههای انگلستان و تعداد کثیری از دانشگاههای آمریکا پذیرفته  می شود . مدرک (YLE (Young Learners English – ویژه کودکان و نوجوانان : این آزمون در سه سطح Starters   ،  Movers  ،  Flyers  برگزار می گردد . بالاترین این سطوح Flyers در سطح  A2در طبقه بندی  ALTE  قرار دارد که تقریباً هم سطح با آزمون  KET  می باشد . سطوح Starters   و  Movers  در سطح A1 قرار دارد . این آزمون هر چهار مهارت از چهار مهارتهای :  شنیداری ، گفتاری ، خواندن و نوشتن را شامل می گردد و تأکید آن بیشتر بر روی مهارتهای گفتاری و شنیداری است .  ]]>