آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

آزمونPET

آزمونPET آزمونPET  مخفف کلمه های Preliminary English Test است. این آزمون برای افرادی طراحی شده که می توانند توانایی گفتاری و نوشتاری را در سطح متوسطه به کار گیرند. این آزمون در سطح ۲ آزمونهای کمبریج قرار دارد. قبولی در این سطح بدین معناست که زبان آموز مهارت های زبانی لازم برای تعامل در موقعیت های مختلف کاری و اجتماعی داراست. آزمون PET  شامل چهار مهارت اصلی خواندن، نوشتن، درک مطلب و مهارت بیانی، به همراه دانش لغت و گرامر است.   آزمون PET شامل سه دفترچه Reading , Writing ,Listening و Speaking می باشد. نمره آزمون های Reading و Writing مجموعاً ۵۰% نمره آزمون نهایی را داراست، در حالی که آزمون های Speaking و Listening هر کدام ۲۵% نمره آزمون را شامل می شود.

دیگران خوانده اند
تفاوت on و about در انگلیسی
بخش اول:Reading & Writing  – مدت زمان ۱ ساعت ۳۰ دقیقه در بخش reading ، میزان توانایی درک اطلاعات از علایم و مقالات عمومی داوطلبین در این آزمون سنجیده می شود. داوطلبین توانایی خود را در استخراج اطلاعات از متون کوتاه به همراه درک نظر نویسنده و تأثیر آنها روی خوانندگان جامعه هدف مورد ارزیابی قرار می دهند. در قسمت writing،داوطلبین باید بتوانند نظرات ، موقعیت ها و رویدادها را شرح دهند.   آزمون دوم Listening : رمان ۳۰ دقیقه داوطلبان به مکالمات مختلف گوش داده و به سئوالات پاسخ می دهند.   آزمون سوم speaking : زمان ۱۱ دقیقه این آزمون به صورت دو نفره اجرا می شود. دو ممتحن بیان شفاهی داوطلبین، که باید قادر به درک و پاسخ صحیح باشند، را مورد ارزیابی قرار می دهند.    
دیگران خوانده اند
کلاس زندگی

آزمون آنلاین PET

شروع آزمون

]]>