آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

آموزش نکات کلیدی رایتینگ آیلتس بخش اول-Task1

آموزش نکات کلیدی رایتینگ آیلتس بخش اول-Task1 در بخش writing آزمون IELTS دو task در اختیار دارید. در task1 داده هایی افقی/ عمودی/ به هم ریخته در قالب یک نمودار هندسی یا جدول داده می شود و از شما خواسته می شود تا درمورد فرآیند آن توضیح دهید. ساختن متنی منسجم با انتخاب واژه های مناسب، مقایسه داده ها، بیان اختلاف ها و توصیف روند منطقی نمودار داده شده می تواند تضمین کننده نمره بالایی از task1 برای شما باشد. در ادامه سعی بر این است تا تمام کلمات و عبارات مورد نیاز برای انجام task1 این آزمون آموزش داده شود. چهار معیار برای تصحیح پاسخ در نظر گرفته می شود: بررسی درست task خواسته شده، واژگانی که استفاده می کنید، پیوستگی معنایی متن و گرامر. از آنجایی که واژگان مورد استفاده در متن ۲۵% نمره را شامل می شود پس باید نشان دهید منبعی غنی از واژگان در ذهن دارید. برای ثابت کردن این موضوع لازم است:

  • در نوشته خود از کلمات مترادف صحیح بهره بگیرید.
  • گستره ای از کلمات را در اختیار بگیرید.
  • کلمات و عبارات سوال را در متن تکرار نکنید مگر این که چاره دیگری وجود نداشته باشد.
  • از کلمات رایج کمتر استفاده کنید.
  • از هر کلمه بیش از یک یا دو بار استفاده نکنید.
  • در جملات عبارت های دقیق و مختصر را بکار بگیرید.
بنابراین توصیه می شود مترادف کلمات را فرا گرفته و در نوشته های خود از آنها استفاده نمایید به این طریق می توانید گستره ای از کلمات را در اختیار داشته باشید.     [caption id="attachment_3978" align="aligncenter" width="788"]IELTS Writing Task 1 IELTS Writing Task 1 [/caption]   ساختار کلی متن باید به شکل زیر باشد:
دیگران خوانده اند
دانلود سوالات آزمون EPT دی ماه ۹۵

Introduction + Basic/ General Trends + Details Description + Conclusion (optional).

مقدمه+ بدنه اصلی متن+ توضیح جزئیات متن+ نتیجه گیری (دلخواه) نوشتن هر بخش ساختار خاصی دارد و در ادامه واژگان مورد نیاز برای نگارش این بخش ها معرفی می گردند. کلمات مفید برای نوشتن بخش مقدمه (Introduction):

Description

Verb

Presentation Type

Starting

the comparison of… the differences… the changes… the number of… information on… data on… the proportion of… the amount of… information on… data about… comparative data… the trend of… the percentages of…

shows / represents / depicts / enumerates / illustrates / presents/ gives / provides / describes / delineates/ expresses/ outlines/ denotes/ compares/ shows contrast / indicates / figures / gives data on / gives information on/ presents information about/ shows data about/

diagram / table / figure / illustration / graph / chart / flow chart / picture/ presentation/ pie chart / bar graph/ column graph / line graph / table data/ data / information / pictorial/ process diagram/ map/ pie chart and table/ bar graph and pie chart …

The given / the supplied / the presented / the shown / the provided/ the

 

مثال:

The provided diagram shows data on employment categories in energy producing sectors in Europe starting from 1925 and till 1985.

The given pie charts represent the proportion of male and female employee in 6 broad categories, divided into manual and non-manual occupations in Freedonia. 

The chart gives information on expenditures of 4 European countries on six consumer products namely Germany, Italy, Britain and France.

The supplied bar graph compares the number of male and female graduated in three developing countries while the table data presents the overall literacy rate in these countries. 

The bar graph and the table data depict the water use in different sectors in five regions.

The bar graph enumerates the money spent on different research projects while the column graph demonstrates the sources of the amount spent over a decade, commencing from 1981.

توجه: می توان به جای “The line graph demonstrates…از عبارت The given line graph demonstrates…  استفاده کرد. نکته:
  • هنگامی که با یک نمودار روبرو هستید بعد از فعل حتما از “S” استفاده کنید. هرگاه با چندین نمودار مواجه شدید هیچگاه بعد از فعل از “S” استفاده نکنید.
دیگران خوانده اند
آیا دست خط در نمره رایتینگ آیلتس تاثیر دارد؟
 
  • در رویارویی با چند نمودار که هر یک اطلاعات متفاوتی ارائه می دهد، هر یک را جداگانه توضیح داده و از عبارت “While” برای برقراری ارتباط بین آن ها استفاده کنید.
 
  • مقدمه متن باید کاملا موثر باشد و بیشترین تاثیر را بر روی ممتحن بگذارد. در واقع مقدمه نقش بسزایی در تعیین نمره نهایی دارد.
 
  • هنگامی که چندین نمودار یا جدول داده شده است می توان به صورت کلی در مورد آن ها سخن گفت. برای مثال: The two pie charts and the column graph in combination depicts a picture of the crime in Australia from 2005 to 2015 and the percentages of young offenders during this period.”
  تذکر: هرگز کلمات مطرح شده در سوال را کپی نکنید. بهتر است مقدمه با کلماتی از جانب خودتان نوشته شود.    

ادامه مطالب این بخش را در اینجا بخوانید.

]]>

ارسال یک نظر