آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

اهمیت Punctuation در رایتینگ آیلتس

اهمیت Punctuation در رایتینگ آیلتس استفاده صحیح از نشانه ها در writing آزمون IELTS: اگر خواهان کسب نمره ۷ یا بالاتر هستید استفاده صحیح از نشانه و علامت ها بسیار اهمیت دارد. مطالعه بکارگیری علامت ها بسیار گیج کننده و دشوار است زیرا قوانین بسیاری در مورد آن ها وجود دارد که گاهی در مورد هر یک از آنها نیز متغیر است. اما کلیدهایی وجود دارد که می تواند کمترین کمک را به شما کند تا نکاتی را در مورد بکارگیری علامت ها یاد بگیرید:

  • در انتهای هر جمله از “نقطه” استفاده می شود و جمله بعدی با حرف بزرگ آغاز می گردد. تعجب خواهید کرد هنگامی که بدانید چه تعدادی از افراد این کار را انجام نمی دهند حتی کسانی که در سطوح بالاتر writing می نویسند. می توانید به writingهای گذشته خود رجوع کرده و آن را بررسی کنید.
  • از ویرگول باید در جای مناسب استفاده شود:
دیگران خوانده اند
5 نکته کلیدی برای آمادگی آیلتس
بعد از عبارات قیدی همانند: unfortunately, actually, personally, interestingly, surprisingly, etc. بعد از However و بین دو عبارت شرطی هنگامی که یکی از دو جمله با ترکیب عطفی although, though, etc آغاز شود. (Although it was raining, we decided to go out.) قبل از which زمانی که به عنوان ضمیر وابسته تعریف نشده از ویرگول استفاده می شود. مثلا (Some people believe that money buys happiness, which I find surprising.) بین کلماتی که در یک لیست قرار گرفته اند. برای مثال (More money should be spent on essentials such as schools, hospitals and public transport.) هنگامی که کلمات به دنبال هم لیست می شوند قبل از and از ویرگول استفاده می شود که آن را ویرگول آکسفورد می نامند. در مثال قبل می توان نوشت: More money should be spent on essentials such as schools, hospitals and, public transport. استفاده از این نوع ویرگول به خود شخص بستگی دارد و اصل مهمی نیست که در مورد آن بحث شود. هر دو مثال بالا صحیح می باشد. برخی در مورد استفاده از این نوع ویرگول و صحت بکارگیری آن بحث می کنند. در مثالی که آورده شد دو واژه hospitals و public transport کاملا متفاوت از یکدیگر هستند بنابراین استفاده از این ویرگول صحیح است. اما زمانی که کلمات یکسانی لیست می شوند برخی استفاده از این نوع ویرگول را درست نمی دانند.]]>

دیگران خوانده اند
کارگاه آموزش رزومه نویسی انگلیسی
ارسال یک نظر