آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

بایدها و نبایدها در رایتینگ آزمون آیلتس

بایدها و نبایدها در رایتینگ آزمون آیلتس

در این بخش اصولی مطرح می شود که نمره writing بسیاری را از ۷ به ۸٫۵ ارتقا بخشیده است و می تواند در مورد شما نیز اتفاق بیفتد. مسلم است که بایدها اصولی هستند که باید انجام شوند و نبایدها مواردی است که باید از آن اجتناب کرد.

بایدها در writing آزمون IELTS:

         رعایت اختصار (در هر جمله بین ۱۵-۸ کلمه استفاده شود.)

         پیوستگی مطالب (تمامی مطالب، جملات و پاراگراف ها به هم پیوند داده شوند.)

         ارتباط مطلب (متن نوشته باید با موضوع هماهنگ بوده و به سادگی توسط خواننده درک شود.)

         ساختار نگارش ( از ساختار نوشتاری درست برای متن استفاده شود.)

         پاسخ کامل به سوال (پاسخ سوال باید تمام نکات مطرح شده در آن را پوشش دهد.)

          

متونی که نمره بالاتر از ۷ کسب می کنند باید:

۱-    ساختار جملات پیچیده تری داشته باشند.

۲-    کلمات دشوارتری را در بر داشته باشند.

۳-    ساختار گرامری مرکب و متنوعی را بکار گیرند.

         نمونه های task2 از آزمون writing را استفاده کنید تا با مثال هایی از ۲۵۰ کلمه ای که باید در این بخش نوشته شوند آشنا شوید.

         در مورد موضوعات متنوع برای نوشتن مطالعه کنید.

         نمونه های بسیاری از writing را بخوانید.

         ساختارهای نگارشی برای انواع موضوعات را بشناسید.

         بدانید چه زمانی عقاید خود را وارد متن کنید.

         چنانچه در سوال خواسته شده، تجربیات خود را به صورت مثال در متن بیاورید.

دیگران خوانده اند
آغاز ثبت نام آزمون EPT فروردین ماه دانشگاه آزاد

         گروه های اسمی و واژه ها را هوشمندانه انتخاب کنید.

         علامت و نشانه های نگارشی را در جای صحیح استفاده کنید.

         دلایل خود برای تحقق یک موضوع را در یک پاراگراف بیان کرده و موارد مخالف را در پاراگرافی دیگر عنوان کنید.

         حالت صحیح بیان را استفاده کنید. (مقالات همیشه به حالت رسمی نوشته می شوند.)

         وقتی عقاید خود را بیان می کنید فقط از ضمایر شخصی یا ملکی استفاده نمایید.

         هدایت شده از یک پاراگراف به پاراگراف دیگر بروید. کلمات باید با هم ارتباط داشته باشند.

         گرامر متنوع بکار برید.

         آراستگی و پاکیزگی نوشته ارتباط بین خواننده و نویسنده را بیشتر می کند.

         قبل از نوشتن بین ۳ تا ۵ دقیقه برنامه ریزی کنید، این کار متن شما را سازمان یافته و کامل می کند و تصویر مثبتی از شما نشان می دهد.

         عقیده خود را بسیار شفاف بیان کنید، رسمی همراه با ارائه دلایل در مورد دیدگاه خود و با ذکر جزئیات.

بایدها و نبایدها در رایتینگ آزمون آیلتس

نبایدها در writing آزمون IELTS:

         بکار بردن کلمات بسیار در صورتی که زبان انگلیسی شما در حد متوسط است. (منظور ۲۶۵-۲۵۰ کلمه است)

         استفاده از کلمات نهی کننده همچون: “don’t” و “shouldn’t”.

         استفاده تکراری و بیش از حد از برخی کلمات

         پرش از یک ایده به ایده دیگر. همواره باید بین ایده ها ارتباط برقرار باشد.

دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمون EPT اسفند ماه ۹۶ شروع شد

         بیان دلایل موافقت و مخالفت با یک ایده در یک پاراگراف

         بکارگیری حالت نادرست نوشتن (مقالات همواره به صورت رسمی نوشته می شوند.)

         استفاده از مخفف ها

         تکرار کلمات یا استفاده مفرط از افعال اولیه (مانند does, makes, gets)

         ناخوانا نوشتن

         استفاده مکرر از اصطلاحات یا بکارگیری غیرمقتضی آن.

         بچه گانه نوشتن (استفاده بد از گرامر و بیان ضعیف ایده ها)

         قربانی زمان شدن (نگاه کردن پی در پی به ساعت و ایجاد استرس در خود)

         شروع به نوشتن بدون برنامه ریزی

         فراموش کردن ایجاد یک خط خالی بین پاراگراف ها

         فراگیر نشان دادن یک موضوع با استفاده از واژه هایی چون “all” یا “every”

         استفاده از جملات ساده در صورتیکه انتظار نمره بالا دارید.

         استفاده از عبارات کلیشه ای و غیررسمی

         کپی کردن بخشی از سوال

         بی میلی در توضیح مطب با استفاده از کلماتی چون “and so on” یا “etc”

         موافقت و مخالفت با موضوع سوال (موضع خود را مشخص کنید.)

         غرور و گستاخی از نوشته شما حس شود.

         دور شدن از موضوع بحث

موارد مطرح شده جامع نیستند اما نکات مهمی را بیان می کنند تا نمره بالایی در writing کسب کنید.

 

 

]]>

ارسال یک نظر