آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

a

برگزاری یک نوبت آزمون فوق العاده MHLE

برگزاری یک نوبت آزمون فوق العاده MHLE مرکز سنجش آموزش پزشکی بنا به درخواست متعدد داوطلبان آزمون Ph.D در سال ۹۵، تصمیم به برگزاری یک نوبت آزمون فوق العاده MHLE گرفته است. نام نویسی برای شرکت در این آزمون رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز یک شنبه ۹۵/۳/۳۰ آغاز و (در صورت وجود ظرفیت) در ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه ۹۵/۴/۱۸ به پایان خواهد رسید. کارت ورود به جلسه ی آزمون از ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه ۹۵/۴/۲۲ در سایت این مرکز به نشانی http://www.sanjeshp.ir قابل دریافت است. نتایج این آزمون در ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه ۹۵/۴/۲۸ از طریق سایت این مرکز اعلام خواهد شد. جزئیات مربوط به چگونگی ثبت نام، دریافت کارت ورود به جلسه و کارنامه در سایت این مرکز شرح داده شده است. پذیرفته شدگان می توانند نمره ی زبان انگلیسی خود را در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۸ و ۹۵/۴/۲۹ (که برای تمدید ثبت نام و  ویرایش فرم ثبت نام آزمون Ph.D در نظر گرفته شده است)،  وارد آن فرم نمایند.      ]]>

دیگران خوانده اند
افزایش قیمت آزمون آیلتس