آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

تحلیل نمره آیلتس

تحلیل نمره آیلتس نمره شما در آزمون آیلتس از ۱ تا ۹ محاسبه می شود که هر یک از نمرات دارای تفسیر خاصی هستند که در اینجا به آن اشاره خواهیم نمود.   سطح ۹: کاربر خبره (Expert User) : حکم فردی کاملاً مسلط بر زبان انگلیسی را دارد؛ زبانی مناسب، دقیق و روان با درک مطلب کامل از مشخصه های آن می باشند. سطح ۸: کاربر بسیار خوب (Very good User) : دارای تسلط کامل بر زبان است و تنها گاهی بی دقتیها و نامناسباتی نامنظم دارد. ممکن است در وضعیتهایی که قبلاً در آن قرار نگرفته درک مطلبی غلط داشته باشد. از پس مباحث جزئی و پیچیده به خوبی بر می آید. سطح ۷: کاربر خوب (Good User) : دارای تسلط کامل بر زبان است اگر چه که گاهاً با بی دقتی، نامناسبات و درک غلط در برخی موقعیتها همراه است. در کل به خوبی از پس پیچیدگی زبان بر می آید و استدلال جزئیات را درک می نماید.

دیگران خوانده اند
درگاه پرداخت موبایل
سطح ۶: کاربری با صلاحیت (Competent User) : در کل تسلط موثر بر زبان دارد؛ علیرغم برخی بی دقتیها، نامناسبات و درک غلط. این داوطلب می تواند از پس پیچیدگی نسبی زبان خصوصاً در وضعیتهایی نا آشنا برآید. سطح ۵: کاربر متوسط (Modest User) : تاحدی تسلط بر زبان دارد و خود رابا مفهوم کلی در بیشتر وضعیتها سازگار می نماید؛ اگر چه که احتمال دارد اشتباهات زیادی داشته باشد. بایستی قادر باشد در زمینه و رشته خود از پس روابط ساده و مقدماتی برآید. سطح ۴: کاربر مشروط (Limited User) : تسلط بر مقدمات به وضعیتهای آشنا محدود می باشد. غالباً با درک و بیان مشکل دارد. قادر نیست از زبانی پیچیده استفاده نماید.
دیگران خوانده اند
دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی-ویژه نوروز 94
سطح ۳: کاربری بی نهایت مشروط (Extremely Limited User) : تنها مفهوم کلی را در وضعیتهایی مشابه درک نموده و انتقال می دهد. غالباً در روابط وقفه و مکث دارد. سطح ۲: کاربر بینابین (Intermittent User) : به جز برای بیشتر اطلاعات لحظه ای که با استفاده از لغاتی جدا یا فرمولی کوتاه در وضعیتهای مشابه صورت می گیرد و در برآوردن نیازهای اولیه هیچ گونه برقراری ارتباطی امکان پذیر نمی باشد. در درک گفتاری و نوشتاری به زبان انگلیسی مشکلات زیادی دارد. سطح ۱: غیر کاربر (Non User) : ضرورتاً هیچ توانایی در استفاده از زبان ندارد و احتمالاً تا حد چند لغت جداگانه از زبان انگلیسی اطلاع دارد. سطح صفر (Did not attempt the test) : در آزمون شرکت نکرده است؛ هیچ اطلاعات قابل ارزیابی ارائه نشده.  ]]>