آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

تفاوت abbreviation و acronym

تفاوت abbreviation  و acronym

Abbreviation، کوتاه شده تعدادی از واژگان است که می تواند نام کشور، سازمان و یا هر چیز دیگری باشد. امروزه در هر رشته ای هزاران نمونه از این abbreviation ها وجود دارد. وقتی آدزس می نویسیم بسیاری کلمه St  یا Ave را بجای street  یا  Avenue  استفاده می کنند. هنگام نوشتن روزهای هفته، بجای نوشتن کامل واژگان  از مخفف آنها مانند Sun, Mon غیره استفاده می کنیم.

از سوی دیگر acronym ها کلماتی هستند که مخفف واژگان دیگر می باشند، اما خودشان بصورت یک کلمه خوانده می شوند. مثل UNESCO =The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization . اکرونیم ها جزئی از abbreviation ها محسوب می شوند. اما نمی توانیم بگوییم برعکس آن نیز صادق است.

دیگران خوانده اند
شباهت و تفاوت تسک 1و2 رایتینگ

Acronym-abbreviation

  • هنگام تلفظ Abbreviation ها باید توجه داشت که معمولا تاکید (stress) روی آخرین حرف است. مثل:

the BBC /bi bi ‘si/

  • اگر کلمه ای دارای حرف تعریف (a/an/the ) باشد، شکل و تلفظ آن بستگی به تلفظ اولین حرف abbreviation دارد :

An IRA attack

A US diplomat

A BA degree

An MP

The USA

  • معمولا در اکرونیم ها حروف تعریف استفاده نمیشود.

(UNESCO  (NOT the UNESCO

  • در abbreviation ها گاهی اوقات از اپاستروف “’” قبل از s  جمع استفاده می شود.

MP’s یا MPs

CD’s  یا  CDs

]]>