آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

تفاوت Will & Would

تفاوت Will & Would  حتما برای شما هم این سئوال ایجاد شده که بعضشی از واژگان که به هم شبیه هستند چه تفاوتی از لحاظ معنا یا کاربرد در انگلیسی دارند. در اینجا قصد داریم تا تفاوت های بین افعال WILL و  WOULD  را بررسی کنیم: کاربردهای WILL:

Example: The meeting will begin at eight o’clock                                                                                            کاربرد اول: آینده ساده

دیگران خوانده اند
How to improve your IELTS Writing skills immediately

کاربرد دوم: قول (وقتیکه می خواهید به کسی قول انجام کاری در آینده را بدهید)

Example: Don’t worry. I will be at the meeting on time.

(کاربرد سوم: عزم (وقتیکه واقعا قصد انجام کاری را دارید

Example: At the meeting. We will solve our financial problems if it takes all night.

WOULD کاربردهای

کاربرد اول: درخواست مودبانه  (Polite Request)

Example: Would you complete this assignment for Thursday?

(کابرد دوم: سوال از کسی در مورد انجام کاری (کمی با بالایی تشابه داره

Example: Would you help me review for the chemistry exam?

کاربرد سوم: گاهی would در جملات نقل قول غیر مستقیم استفاده میشه!

دیگران خوانده اند
نکات کلیدی Listening در IELTS (آیلتس)

Example: Tim says, “I’ll see you later.”

Tim said he would see us later.

کاربرد چهارم: نتیجه شرط (کابرد در جملات شرطی)

If I were rich, I would take a long vacation.


  بطور خلاصه ، تفاوت های بین WILL & WOULD  را می توان در جدول زیر خلاصه نمود:

will&would

]]>