آیلتس آنلاین

آیلتس آنلاین

تقویم آزمون MSRT سال ۹۶

تقویم آزمون

ردیفروز و تاریخ برگزاری ازمونتاریخ شروع ثبت نامتاریخ پایان ثبت نامتاریخ اعلام نتایجشهرهای برگزاری آزمون
۱جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶(صبح)سه شبه ۸/۱/۹۶ از ساعت ۱۰ صبحچهارشنبه ۱۶/۱/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شدشنبه ۹/۲/۱۳۹۶تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-کیش-ایلام
۲جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶(صبح)یکشنبه ۱۰/۲/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبحچهارشنبه ۲۰/۲/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شدشنبه ۱۳/۳/۱۳۹۶اعلام می شود
۳جمعه ۲۳ تیر  ۱۳۹۶(صبح)سه شنبه ۱۶/۳/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبحیکشنبه۴/۴/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شدشنبه ۳۱/۴/۱۳۹۶اعلام می شود
۴ جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶(صبح)یکشنبه ۱/۵/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبحیکشنبه ۱۵/۵/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شدشنبه ۴/۶/۱۳۹۶اعلام می شود
۵جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶(صبح)یکشنبه ۵/۶/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبحچهارشنبه ۱۵/۶/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شدشنبه ۶/۷/۱۳۹۶اعلام می شود
                                             هزینه ثبت نام آزمون   ۶۰۰۰۰۰ ریال(شصت  هزارتومان) و پرداخت  آن بصورت الکترونیکی می باشد.
[caption id="attachment_3524" align="aligncenter" width="126"]آزمون MSRT آزمون MSRT[/caption]
توجه : حوزه های فوق دارای ظرفیت مشخص می باشند و ممکن است قبل ازتاریخ پایان ثبت نام ظرفیت ها تکمیل شونددر صورت امکان در روزهای اول ثبت نام کنید در صورت تکمیل ظرفیت حوزه مورد نظر شما  افزایش ظرفیت امکان پذیر نمی باشد .
پرداخت هزینه آزمون فقط بصورت آنلاین می باشد. تذکر مهم : داوطلبانی که در سامانه برای شرکت در آزمون پروفایل نساخته اند     لطفا” تا ۸ ساعت قبل از تاریخ و ساعت  شرو ع ثبت نام  هر آزمون اقدام نمایند چون بعلت تعداد زیاد متقاضی سامانه ۸ساعت قبل و ۸ساعت بعد از شروع ثبت نام اجازه ساختن پروفایل جدید را به داوطلبان نمی دهد .    ضمنا” تائید مدارک  در روزهای اداری  انجام می شود از  روزشنبه تا چهارشنبه ۸صبح الی ۱۶
منبع : سامانه آزمون MSRT
]]>

ارسال یک نظر

*

code