آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

تقویم آزمون MSRT سال ۹۶

تقویم آزمون
ردیف روز و تاریخ برگزاری ازمون تاریخ شروع ثبت نام تاریخ پایان ثبت نام تاریخ اعلام نتایج شهرهای برگزاری آزمون
۱ جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶(صبح) سه شبه ۸/۱/۹۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۶/۱/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد شنبه ۹/۲/۱۳۹۶ تهران-تبریز-اهواز-اصفهان-ارومیه-اراک-اردبیل-بابلسر-بیرجند-خرم آباد-رشت-زاهدان-سنندج-شیراز-کرمانشاه-کرمان-قم-قزوین-مشهد-همدان-یزد-کیش-ایلام
۲ جمعه ۵ خرداد ۱۳۹۶(صبح) یکشنبه ۱۰/۲/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۰/۲/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد شنبه ۱۳/۳/۱۳۹۶ اعلام می شود
۳ جمعه ۲۳ تیر  ۱۳۹۶(صبح) سه شنبه ۱۶/۳/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه۴/۴/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد شنبه ۳۱/۴/۱۳۹۶ اعلام می شود
۴  جمعه ۲۷ مرداد ۱۳۹۶(صبح) یکشنبه ۱/۵/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۵/۵/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد شنبه ۴/۶/۱۳۹۶ اعلام می شود
۵ جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶(صبح) یکشنبه ۵/۶/۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۱۵/۶/۱۳۹۶ حوزه های برگزاری دارای ظرفیت بوده و بعد از تکمیل  ظرفیت هر حوزه  تا قبل از تاریخ پایان ثبت نام حوزه فوق در لیست ثبت نام  بسته و صفر خواهد شد شنبه ۶/۷/۱۳۹۶ اعلام می شود

                                             هزینه ثبت نام آزمون   ۶۰۰۰۰۰ ریال(شصت  هزارتومان) و پرداخت  آن بصورت الکترونیکی می باشد.
[caption id="attachment_3524" align="aligncenter" width="126"]آزمون MSRT آزمون MSRT[/caption]
دیگران خوانده اند
منابع آزمون زبان دکترا
توجه : حوزه های فوق دارای ظرفیت مشخص می باشند و ممکن است قبل ازتاریخ پایان ثبت نام ظرفیت ها تکمیل شونددر صورت امکان در روزهای اول ثبت نام کنید در صورت تکمیل ظرفیت حوزه مورد نظر شما  افزایش ظرفیت امکان پذیر نمی باشد .
پرداخت هزینه آزمون فقط بصورت آنلاین می باشد. تذکر مهم : داوطلبانی که در سامانه برای شرکت در آزمون پروفایل نساخته اند     لطفا” تا ۸ ساعت قبل از تاریخ و ساعت  شرو ع ثبت نام  هر آزمون اقدام نمایند چون بعلت تعداد زیاد متقاضی سامانه ۸ساعت قبل و ۸ساعت بعد از شروع ثبت نام اجازه ساختن پروفایل جدید را به داوطلبان نمی دهد .    ضمنا” تائید مدارک  در روزهای اداری  انجام می شود از  روزشنبه تا چهارشنبه ۸صبح الی ۱۶
منبع : سامانه آزمون MSRT
]]>

دیگران خوانده اند
دوره مکاتبات بازرگانی
ارسال یک نظر