آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

حروف اضافه انگلیسی

حروف اضافه انگلیسی      قوانین استفاده از حروف اضافه: IN: هنگامی که در مورد سال، ماه، قرن، دهه و فصل صحبت می شود، حرف اضافه in بکار می رود.

مثال:

Years= in 1998, in 2015 etc. Months= in January, in December etc. Decades= in the nineties, in the seventies etc. Centuries= in the 19th century, in the 14th century, in the 1980s etc.  Seasons= in summer, in winter, in autumn etc.

همچنین زمانی که سخن از گذشته یا آینده است in کاربرد دارد. مثال:

Past time= in 1980, in the past, in 1235, in the ice age, in the seventies, in the last century etc. Future time = in 2030, in the future, in the next century etc.

بعلاوه هنگامی که در مورد یک دوره زمان طولانی صحبت می شود.  
دیگران خوانده اند
ثبت نام دوره آنلاین مکالمه آذر ماه ۹۶

In the ice age, in the industrial age, in Iron Age etc.

ON: هرگاه در مورد روزها (روزهای هفته، یا یک روز خاص) صحبت می شود on به کار می رود. مثال:

Days of the week= on Sunday, on Friday, on Tuesday.  Special days= on New Year’s Day, on your birthday, on Independence day, on holiday, on wedding day etc.

زمانی که در مورد تاریخ ایام سال صحبت می شود:

on July 4th, on 21st January 2015, on 5th May etc.

وقتی در مورد اوقاتی از روز (مثل صبح/ ظهر/ عصر/ شب) سخن می گوییم. مثلا:  

on Friday morning, on Saturday afternoon, on Sunday evening, on Monday evening etc.

  در هر حال به لیست زیر توجه داشته باشید تا با کاربرد بیشتر in و on آشنا شوید. معمولا اشتباهات در این موارد بسیار صورت می گیرد. سعی کنید آنها را به خاطر بسپارید.
دیگران خوانده اند
دوره مکالمه AEF2

In

on

in the morningon Sunday morning
in the afternoonon Monday afternoon
in the eveningon Tuesday evening
AT: از حرف اضافه at هنگامی استفاده می شود که در مورد زمان خاصی سخن گفته شود. مثال:  

At eight o’clock, at 10: 45 a.m., at two p.m., at nine o’clock.

هرگاه درمورد زمان غذا خوردن صحبت می شود at کاربرد دارد. مثال:

At breakfast time, at lunchtime, at dinner time etc.

هنگامی که در مورد آخر هفته، تعطیلات یا شب های خاص سخن به میان می آید at آورده می شود:  

At the weekend, at Christmas, at Easter, at night etc.

]]>

ارسال یک نظر