آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

عبارات مفید در نامه های غیر رسمی

عبارات مفید در نامه های غیر رسمی نامه های غیر رسمی یا خودمانی از لحاظ نوشتار در مقایسه با نامه های اداری و رسمی کاملا ادبیاتی متفاوت دارند. ساختار و گرامری که در این گونه نامه ها استفاده می کنیم نیز حائز اهمیت است. به عنوان مثال در نامه های غیر رسمی می توان از مخفف ها مانند I’m استفاده کرد. برای شروع نامه غیر رسمی عبارات زیر پیشنهاد می شود:

Thanks for your letter. Lovely to hear from you. How are you? How are things? Hope you’re well.

هنگامی که می خواهید راجع به موضوعی صحبت کنید یا نظر بدهید:
دیگران خوانده اند
دوره مکاتبات بازرگانی

I’m sorry to hear/learn … I’m so pleased to hear … It’s great to hear … What wonderful news about …

برای رفتن از یک موضوع به موضع دیگر:

Anyway, the reason I’m writing … I thought I’d write to tell/ask you Anyway, I was wondering …

و برای پایان دادن به نامه خود از این عبارات استفاده کنید:

Well, that’s all for now Write back soon Looking forward to hearing from you again All the best Best wishes See you soon Take care Yours Love Lots of love

نامه نگاری انگلیسی از جمله مواردی است که خیلی از زبان آموزان را درگیر می کند. این که عباراتی که در نامه خود استفاده کرده اید متناسب با شان و رابطه تان با طرف مقابل باشد بسیار مهم است. نامه ای که به دوستتان می نویسید باید با نامه ای که به استادتان می نویسید فرق داشته باشد. در زیر نمونه ای از یک نامه غیر رسمی را می بینید.
دیگران خوانده اند
تفاوت on و about در انگلیسی
informal letter    ]]>