آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

مترادف ها در ریدینگ آیلتس

مترادف ها در ریدینگ آیلتس

مترادف ها در ریدینگ آیلتس: کلمات متفاوت با معانی مشابه بسیاری از دانشجویان معتقدند که ریدینگ یکی از دشوارترین بخش های آزمون آیلتس است. این امر میتواند باعث بوجود آمدن چالشهایی از لحاظ زمانبندی ودرک صحیح سوالات برای داوطلبان شود. اما با استفاده از یک سری استراتژی ها میتوان این مشکلات را برطرف کرد. تاکتیک بسیار مهمی که در آزمون آیلتس برای بخش ریدینگ کاربرد اساسی دارد تعیین کلمات کلیدی در سوالات و سپس در نظرگرفتن مترادفهایی برای این کلمات است. مثال زیر˓ که ازبخش سوالات مربوط به “انتخاب پاسخ صحیح/غلط” می باشد˓ کاربرداین تاکتیک رادربخش ریدینگ آیلتس نشان می دهد:  
دیگران خوانده اند
دو ترفند بسیار کاربردی برای افزایش نمره ریدینگ آیلتس!

The introduction of the car led to increased suburban development.

    کلمات کلیدی در این سوال کدامند؟ احتمالا انتخابهای شما اینها هستند:

Introduction

 Car

 Suburban development

  حالا با استفاده از این کلمات کلیدی˓ مترادف هایی ( کلمات متفاوت با معانی مشابه) را برای هر یک از این   کلیدواژه ها حدس بزنید

احتمالا مترادفهای کلیدواژه هایی را که انتخاب کرده اید اینگونه اند:

  • Introduction = start, begin, launch
  • Car = automobile, vehicle
  • Suburban development = city growth, neighborhood growth
به این قسمت از متن اصلی توجه کنید:

The growth of the outercitysince the 1960s reflected a continued preference on the part of many people in the western world for private automobilesover public transit.

  ملاحظه میکنید که تعدادی از مترادفهایی که پیش از این حدس زده اید در داخل متن بکار برده شده اند. بهمین دلیل این تکنیک بسیار مفید است. این روش برای انواع سوالات نیز کاربرد دارد. بنابراین برای پاسخگویی به سوالات بخش ریدینگ آزمون آیلتس دو چیز را در نظر داشته باشید: ۱٫پیدا کردن کلیدواژه ها ( در دفترچه سوالات دور آنها دایره بکشید)
دیگران خوانده اند
نکاتی برای آمادگی در Writing آزمون IELTS
  1. حدس زدن کلمات مترادف با آنها.
ممکن است فکر کنید که انجام دادن این دو مرحله برای همه سوالات وقت گیر است˓ اما شما با تمرین مداوم قادر خواهید بود که این تکنیک را با سرعت زیاد و بگونه ای موثر انجام دهید.  ]]>