آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

محاسبه نمره در آزمون آیلتس

محاسبه نمره در آزمون آیلتس نحوه نمره دهی در آزمون آیلتس از صفر تا نه (۰-۹) می باشد.   ieltsscores-official    ]]>

دیگران خوانده اند
صدو چهاردهمین دوره آزمون تولیمو