آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

معیارهای نمره دهی به Task 1 رایتینگ

معیارهای نمره دهی به Task 1 رایتینگ برای نمره دهی رایتینگ Task 1 چه معیارهایی در نظر گرفته می شود؟ موارد کلی: Task achievement:

 • به طور کامل task خواسته شده را انجام دهید.
 • پاسخ های خود را بصورت شفاف و صریح بیان کنید.
مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:
 • اینکه task داده شده چه مقدار دقیق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ مناسب به آن داده شده است.
 • اینکه گزارش نوشته شده تا چه حدی دقیق است و داده ها را به شکل مناسب (مقایسه داده/ بیان اختلاف ها/ ارائه روند کلی نمودار/ نکات و اطلاعات موجود در نمودار) تشریح کرده است.
پیوستگی و انسجام گزارش:
 • انسجام و پیوستگی متن باید به گونه ای ناملموس باشد.
 • باید بندهای گزارش به شکلی ماهرانه نوشته شوند.
دیگران خوانده اند
آزمون تولیمو
مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:
 • تفسیر نادرست و ارائه اشتباه داده ها وجود نداشته باشد.
 • نحوه ساماندهی بندهای نوشته و پاراگراف بندی
 • سلاست و روانی متن گزارش
 • نحوه ساماندهی گزارش، ارائه داده ها، اطلاعات و وارد کردن عقاید در متن
 • ارائه نتایج منطقی و مناسب و بکارگیری جملاتی متناسب با متن
  نکات:
 • بیش از ۴-۳پاراگراف نوشته نشود.
 • برای بیان همه مطالب از یک پاراگراف استفاده نگردد.
 • همانطور که قبلا اشاره شد نوشتن نتیجه گیری دلخواه است. اگر بیش از ۱۷۰ کلمه در نوشتن گزارش استفاده شده و مطلب دیگری برای ارائه وجود ندارد می توان نتیجه گیری را حذف نمود.
  واژگان:
 • طیف وسیعی از کلمات را به صورت منطقی بکار ببرید.
 • سعی در رفع خطاها (هر چند کوچک) داشته باشید.
دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمون MSRT اردیبهشت ۹۷
مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:
 • گستره کلماتی که در نوشته خود بکار گرفته اید.
 • میزان دقت و تناسب کلمات و عباراتی که در ارائه گزارش از نمودار داده شده بکار رفته است.
نکته: تا جایی که ممکن است کلمات و عباراتی که در سوال داده شده را بکار نگیرید مگر اینکه کلمه یا عبارت مناسبی که معنی و مفهوم یکسان داشته باشد یافت نگردد. گرامر:
 • گستره وسیعی از ساختارهای گرامری را با دقت بکار بگیرید.
 • خطاها را هرچند کوچک به حداقل برسانید.
نکته:
 • برای مقایسه کردن بارها از یک نوع ساختار جمله استفاده نکنید. ساختارهای متنوعی برای نوشتن جملات بکار برید و مهارت خود را در نوشتن جملات با ساختارهای مختلف و بدون اشتباه گرامری نشان دهید.
 ]]>

ارسال یک نظر