آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

معیارهای نمره دهی به Task 1 رایتینگ

معیارهای نمره دهی به Task 1 رایتینگ برای نمره دهی رایتینگ Task 1 چه معیارهایی در نظر گرفته می شود؟ موارد کلی: Task achievement:

 • به طور کامل task خواسته شده را انجام دهید.
 • پاسخ های خود را بصورت شفاف و صریح بیان کنید.
مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:
 • اینکه task داده شده چه مقدار دقیق مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ مناسب به آن داده شده است.
 • اینکه گزارش نوشته شده تا چه حدی دقیق است و داده ها را به شکل مناسب (مقایسه داده/ بیان اختلاف ها/ ارائه روند کلی نمودار/ نکات و اطلاعات موجود در نمودار) تشریح کرده است.
پیوستگی و انسجام گزارش:
 • انسجام و پیوستگی متن باید به گونه ای ناملموس باشد.
 • باید بندهای گزارش به شکلی ماهرانه نوشته شوند.
دیگران خوانده اند
تقویت مهارت گفتاری Speaking
مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:
 • تفسیر نادرست و ارائه اشتباه داده ها وجود نداشته باشد.
 • نحوه ساماندهی بندهای نوشته و پاراگراف بندی
 • سلاست و روانی متن گزارش
 • نحوه ساماندهی گزارش، ارائه داده ها، اطلاعات و وارد کردن عقاید در متن
 • ارائه نتایج منطقی و مناسب و بکارگیری جملاتی متناسب با متن
  نکات:
 • بیش از ۴-۳پاراگراف نوشته نشود.
 • برای بیان همه مطالب از یک پاراگراف استفاده نگردد.
 • همانطور که قبلا اشاره شد نوشتن نتیجه گیری دلخواه است. اگر بیش از ۱۷۰ کلمه در نوشتن گزارش استفاده شده و مطلب دیگری برای ارائه وجود ندارد می توان نتیجه گیری را حذف نمود.
  واژگان:
 • طیف وسیعی از کلمات را به صورت منطقی بکار ببرید.
 • سعی در رفع خطاها (هر چند کوچک) داشته باشید.
دیگران خوانده اند
آیا در Writing آزمون IELTS می توان از ضمایر شخصی استفاده کرد؟
مواردی که توسط ممتحن ارزیابی می شود:
 • گستره کلماتی که در نوشته خود بکار گرفته اید.
 • میزان دقت و تناسب کلمات و عباراتی که در ارائه گزارش از نمودار داده شده بکار رفته است.
نکته: تا جایی که ممکن است کلمات و عباراتی که در سوال داده شده را بکار نگیرید مگر اینکه کلمه یا عبارت مناسبی که معنی و مفهوم یکسان داشته باشد یافت نگردد. گرامر:
 • گستره وسیعی از ساختارهای گرامری را با دقت بکار بگیرید.
 • خطاها را هرچند کوچک به حداقل برسانید.
نکته:
 • برای مقایسه کردن بارها از یک نوع ساختار جمله استفاده نکنید. ساختارهای متنوعی برای نوشتن جملات بکار برید و مهارت خود را در نوشتن جملات با ساختارهای مختلف و بدون اشتباه گرامری نشان دهید.
 ]]>

ارسال یک نظر