آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

پاسخگویی به سئوالات True,False, Not given

پاسخگویی به سئوالات True,False, Not given در سوالات True-False-Not Given نیاز است تشخیص داده شود اطلاعات موجود در متن صحیح یا غلط است. در این نوع سوالات، تعدادی بیان های علمی وجود دارد که باید صحت یا عدم صحت آن تشخیص داده شود . احتمالاً این نوع سوالات سخت ترین سوالات Reading هستند. در ادامه موضوعات زیر مطرح می شوند:

 • نمونه سوالات
 • اشتباهات رایج
 • تعریف “True”، “False”، “Not Given”
 • نکات و توصیه ها
 • ارائه استراتژی های کاربردی در روز آزمون
توجه: در موضوعات مطرح شده در زیر منظور از “عبارات” گزینه هایی است که در سوالات آزمون مطرح می شوند.   مثال هایی از True,False,Not Given: این مثال از سایت ielts.org انتخاب شده است و می توانید نمونه هایی بیشتری را نیز مشاهده کنید.

آیا عبارات داده شده در زیر با اطلاعات داده شده در متن تطابق دارد؟

اگر عبارت با اطلاعات متن مطابق است:True اگر عبارت با اطلاعات متن تطابق ندارد:False اگر در مورد این عبارات در متن اطلاعاتی داده نشده است:Not Given
 • You should not arrive more than half an hour before your allocated starting time.
 • Your Rider Identify Card will be sent you before the event.
 • Some roads may have normal traffic flow on them.
 • Helmets are compulsory for all participants.
 • Refreshments are free to all participants during the ride.
 • If you need a rest you must get off the road.
 • First aid staff can provide cycle capes.
 • Bike Events will charge you for the return of your bike.

همانطور که در بالا مشاهده می شود، تعدادی حقایق علمی داده شده است و از شما خواسته می شود تا با مطالعه متن مشخص کنید عبارات داده شده درست یا نادرست هستند و یا در متن اطلاعاتی در مورد آن ها داده نشده است.

اشتباهات رایج:

بزرگترین مشکل در این گونه سوالات، گزینه “Not Given” است. بسیاری از دانشجویان، این قبیل سوالات را پاسخ نمی دهند و همین امر مشکلات بیشتری برای آنها پدید می آورد. زیرا آنها متن را به درستی درک نکرده و نمی دانند به دنبال یافتن چه اطلاعاتی هستند. از طرفی برخی از آنها زمان زیادی را صرف اطمینان یافتن در مورد گزینه “Not Given” می کنند که همین موضوع بر روی زمان باقی مانده برای ادامه آزمون تاثیر منفی دارد. برخی از دانشجویان نیز معنی درست عبارات را متوجه نمی شوند و بنابراین نمی توانند تشخیص دهند که آن عبارت دقیقاً درست یا نادرست است. تعداد زیادی نیز به جای درک معنای کلی عبارت مربوطه، بر روی کلمات کلیدی هر عبارت متمرکز می شوند. اشتباه رایج دیگر تشخیص کلید واژه های هر عبارت و یافتن کلماتی از متن است که دقیقاً با آنها هماهنگ باشند که البته در اغلب اوقات کلمات مترادف با کلید واژه ها در متن استفاده شده است. برخی از دانشجویان نیز قادر به شناسایی اینکه چه چیزی دقیقاً درست یا نادرست است و یا اطلاعاتی در مورد آن داده نشده است، نیستند و در این گونه سوالات دچار اشتباه می شوند.   اکنون به حل این اشتباهات رایج می پردازیم: ابتدا ببینیم True، False و Not Given چه معنایی دارند؟ مهمترین چیزی که در این بخش باید در نظر گرفت این است که همواره بخاطر داشته باشیم کلمات True، False و Not Given دقیقاً چه معنایی دارند و باید چگونه پاسخی به سوال بدهیم.
دیگران خوانده اند
شروع ثبت‌نام آزمون MSRT شهریور ماه از ۱۱ مرداد
 • اگر اطلاعات متن با عبارت داده شده مطابق است و آن را تصدیق می کند، پاسخ گزینه True است.
 • اگر اطلاعات متن با عبارت داده شده مطابقت ندارد و متضاد آن است، پاسخ گزینه False می باشد.
 • اگر اطلاعاتی در مورد عبارت در متن وجود ندارد یا وجود آن غیرممکن است، گزینه Not Given پاسخ سوال است.
True به معنای این است که بیان های گفته شده در هر عبارت با متن یکسان است.False نیز به همین سادگی است ( به معنای این که بیان های هر عبارت با متن یکسان نیست). بخاطر داشته باشید در مورد بیان های علمی در عبارات صحبت می شود. بنابراین نمی توان گفت عبارات با اطلاعات داده شده در متن تقریباً شبیه است یا نزدیک به هم هستند. اگر صحیح است باید دقیقاٌ صحیح باشد و اگر غلط است دقیقاً غلط. بسیاری از دانشجویان بر سر این مسئله بحث می کنند که عبارات داده شده با اطلاعات متن تا حدی تطابق دارد. تاکید می شود متن در مورد حقایق علمی صحبت می کند و همه چیز باید دقیق باشد. پس اگر تا حدی شباهت دارند، پذیرفته نیست. نکته خیلی مهم: اگر پاسخ عبارتی Not Given باشد بدان معنا نیست که هیچ کلمه ی مرتبط با آن عبارت در متن یافت نمی شود. این چیزی است که بیشتر افراد را دچار اشتباه می کند. اگر کلمه ای در متن وجود دارد که با عبارت تطابق دارد باید پاسخ True باشد و در غیر اینصورت False. درست است؟ خیر. این راه خوبی برای فکر کردن درمورد این گونه سوالات نیست. به این دلیل که ممکن است چنین کلماتی با گزینه Not Given مطابق باشند. این دسته کلمات تنها اطلاعات کاملی ارائه نمی دهند و نمی توانند به طور کلی پاسخ سوال باشند.   ده نکته مهم:
 • تمام اطلاعات خود در مورد متن را فراموش کنید و فرضیه سازی نکنید. اساس کار خود را بر روی اطلاعات داده شده در متن قرار دهید.
 • کلماتی که معنای عبارات را تغییر می دهند(qualifying words) در نظر داشته باشید. کلماتی از قبیل:all, some, mainly, often, always و occasionally. این گونه کلمات در عبارات استفاده می شوند تا مشخص شود آیا شما کل متن را با دقت مطالعه کرده اید؟ برای مثال دو جمله زیر از نظر معنا به کلی با هم تفاوت دارند.

Coca-Cola has always made its drinks in the U.S.A.

Coca-Cola has mainly made its drinks in the U.S.A.

 • هنگامی که افعالی مانند know، believe، suggest و claim در عبارات استفاده شده است، احتیاط را از دست ندهید. این افعال می تواند معنای جمله را تغییر
 • دهد. مثال:
دیگران خوانده اند
منابع آزمون زبان دکترا
 
 • The man claimed he was a British Citizen.
 • The man is he was a British Citizen.
 
 • از سه گزینه True، False و Not Given دست کم یکی پاسخ سوال است. اگر یکی از این سه گزینه را نتوانید انتخاب کنید، حداقل یک پاسخ غلط دارید.
 • سعی نکنید متن را اسکن و مرور کرده تا پاسخ نهایی را بیابید. بلکه باید بخش های مناسب متن را تشخیص داده و آن را با دقت بخوانید تا کاملاً متوجه شوید نویسنده چه منظوری داشته است.
 • در متن به دنبال یافتن کلماتی که دقیقاً با عبارات مطابق باشند، نباشید بلکه مترادف ها را نیز جستجو کنید. از یاد نبرید که باید معانی هماهنگ را بیابید نه کلمات را.
 • اگر نتوانستید اطلاعات داده شده در عبارت را در متن بیابید، احتمالاً گزینه Not Given پاسخ است. زمان را برای یافتن چیزی که وجود ندارد هدر ندهید.
 • اگر هیچ آگاهی در مورد پاسخ سوال ندارید Not Given را انتخاب کنید. شما آگاهی ندارید زیرا احتمالاً پاسخ در متن وجود ندارد.
 • پاسخ ها به ترتیب در متن ظاهر می شوند. هنگام خواندن سوالات بعدی زمان را هدر ندهید و متن را به عقب برنگردید. بلکه ادامه متن را بخوانید.
 • سوالات True، False و Not Given همانطور که گفته شده در مورد حقایق هستند. در حالیکه سوالات Yes، No و Not Given در مورد عقاید و افکار هستند. بنابراین دقت داشته باشید که با یکدیگر متفاوتند.
استراتژی های مربوط به سوالات True, False, Not Given: استراتژی هایی در زیر پیشنهاد شده است. البته باید توجه داشته باشید با کدامیک راحتتر هستید و بهتر تطبیق می یابید و کدامیک برای شما مناسب تر است.
 • همیشه نوع ساختار سوال را با دقت بخوانید و مطمئن شوید که سوال از دسته True, False, Not Given است یا از دسته Yes, No, Not Given.
 • همه عبارات را با دقت بخوانید و سعی کنید مفهوم کل جمله را دریابید و کلید واژه ها را هایلایت کنید.کلماتی مانند Some، always و آنچه قبلاً به آن اشاره شد را در نظر داشته باشید.
 • مترادف ها را در متن پیدا کنید. این کار کمک می کند تا بخش هایی از متن که تطابق دارند را سریعتر پیدا کنید.
 • عبارات را با بخش صحیح متن تطابق دهید.
 • دوباره روی عبارات تمرکز کنید و با دقت بخش هایی از متن را که با آن مطابقت دارند بخوانید تا Trueیا False بودن آن را تشخیص دهید. توجه کنید اگر پاسخ True است، معنا باید دقیقاً با عبارت هماهنگ باشد.
 • زیر کلماتی که پاسخ هستند خط بکشید. این کار کمک می کند تا بعداً راحتتر پاسخ ها را چک کنید. دقت کنید qualifying word در متن وجود نداشته باشد.
 • اگر نتوانستید پاسخ را بیابید، Not Given را علامت زده و به سوال بعدی بروید.
 • اگر در مورد پاسخ واقعاً نامطمئن هستید یا نمی توانید آن را بیابید، گزینه Not Given را از دست ندهید.
]]>

ارسال یک نظر