آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

نوشتن اگهی ها و دستورالعمل ها در زبان انگلیسی

نوشتن اگهی ها و دستورالعمل ها در زبان انگلیسی در انگلیسی، برخی سبک های نگارش و کلام قوانین خاص خود را دارند و اغلب این کار به دلیل کوتاه کردن جملات جهت ارتباط بهتر انجام می شود.در آگهی ها و دستورالعمل ها ممکن است فاعل، مفعول ، اشکال مختلف فعل to be، حروف اضافه یا حرف the حذف شود. مثلا:

Cars wanted for crash. Contact Evans, 6 Latton Square. (NOT  cars are wanted for crash . . .)

Single man looking for flat Oxford are. Phone 806127 weekends.

Job needed urgently. Will do anything needed legal. Call 312564.

یادداشت ها در یادداشت های غیر رسمی ، خاطرات و غیره معمولا این نوع نگارش را می توان دید. مثلا :

دیگران خوانده اند
نقش Task achievement در رایتینگ آیلتس

Gone to hairdresser. Back 12.30

چنین سبک نگارشی را می توان در کازت پستال ها و حتی نامه های کوتاه غیر رسمی نیز دید. مانند:

Dear Tom,

Watching tennis on TV. A good book. Three meals a day. No washing-up. Clean sheets every day. Everything done for me. Yes, you’ve guessed – in hospital !!

گزارش فوتبال یکی دیگری از مواردی که احتمالا این نوع ادبیات را می بینید در گزارش های ورزشی مخصوصا فوتبال می باشد. معمولا فعل های کم اهمیت گفته نمیشوند.

Goal kick ….and the score still Spurs 3-, Arsenal 1 …….that’s Pearce….Pearche to Coates…good ball….Sawyer running wide…

]]>