آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

نکاتی برای آمادگی در Writing آزمون IELTS

نکاتی برای آمادگی در  Writing آزمون IELTS اگر قصد شرکت در بخش GT را دارید، آزمون Writing متفاوت از سایر آزمون هاست. یک ساعت به شما فرصت داده می شود تا دو کار را انجام دهید.همانند سایر آزمون های علمی، دو متن ۱۵۰ و ۲۵۰ کلمه ای بنویسید که در مورد سوال اول باید یک نامه و در سوال دوم مقاله ای بر اساس موضوعی که داده می شود نوشته شود. نامه ها نقش مهمی در ارتباطات دارند. برای تمرین کردن سوال اول، موقعیتی را در نظر بگیرید و توانایی خود را برای نوشتن یک نامه به شیوه ی مناسب امتحان کنید تا به بهترین نتیجه برسید. شما باید تمام جزئیات لازم را در نظر بگیرید بنابراین هدف نامه ی شما واضح است و خواننده متن شما را به سادگی می فهمد. در برگه ی سوال یک موقعیت برای شما معرفی می شود که در مورد آن بنویسید. شما باید خود را در موقعیت داده شده تصور کنید و به صورت اول شخص بنویسید. بسیار مهم است که همواره به خاطر داشته باشید که نوشتن نامه شکلی از برقراری ارتباط است. نامه های رسمی و نیمه رسمی همیشه با هدف خاصی نوشته می شوند. گاهی اوقات مفهوم در شروع نامه متمرکز شده است. (بستگی به نوع نامه شما دارد که چقدر روی مفهوم اصلی در شروع نامه تاکید می کنید یا اینکه می خواهید در انتهای نامه آن را رها کنید.) به هر حال شما باید نامه ی خود را با چیزهایی که برای خواننده مناسب است و توجه او را بر می انگیزد، شروع کنید. بسیار اهمیت دارد که مقدمه سازی شما درباره ی آن موقعیت آشکار باشد و همه ی اطلاعات مورد نیاز خواننده را در بر بگیرد. چندین بار خواندن سوال برای اطمینان از فهم کامل آن ارزش والایی دارد زیرا هیچ کس نمی خواهد نمره ی آزمون را در اثر تفسیر اشتباه موقعیت گفته شده از دست بدهد.

دیگران خوانده اند
چطور انگلیسی یاد بگیریم؟ (راهکارهای ساده یادگیری انگلیسی+ویدیو)

letter12

نوشتن متون ممکن است از شما تنها یکی از چهار نوع نامه ی زیر را آزمون بگیرند:
  • نوشتن شکایت نامه
  • نوشتن درخواست کار
  • نوشتن نامه ی شخصی
  • نوشتن نامه های اداری
برای نوشتن هر یک از انواع نامه های بالا قوانینی وجود دارد. نامه ای که توسط آزمون گیرنده ی IELTS نمره داده می شود از نظر ساختار، کلمات و روانی زبان نوشته به یک میزان اهمیت دارد. به همین دلیل در اینجا نمونه ای از هر یک از انواع نامه ها آورده می شود، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که اطلاعات خود در رابطه با موضوع را وارد آن کنید. همچنین مثال هایی آورده می شود تا نشان دهد نامه ی شما باید چگونه باشد.     شکایت نامه (complaint): شکایت نامه شکلی از انواع نامه است که در آن نسبت به چیزی شکایت می شود. این شکایت می تواند در مورد خرید بدی باشد که انجام داده اید یا در مورد خدماتی که به شکل بد برای شما انجام شده است و یا در مورد تصادفی که برایتان اتفاق افتاده است. شما باید موضوع را به شکل مناسبی توضیح دهید و از افراد مربوطه تقاضای رسیدگی نمایید. در این نوع نوشته ها ۴ پاراگراف وجود دارد. به شکل زیر:
  1. شروع نامه ی شما با عبارت Dear Sir/Madam (یا نام شخصی که به او نامه می نویسید) باشد. به طور مختصر (در یک یا دو جمله) در مورد چیزی که از آن شکایت دارید توضیح دهید. مثلاً:
دیگران خوانده اند
توصیف روند تغییرات در رایتینگ Task 1

“I am writing to express my dissatisfaction with the tape recorder that I purchased in your store.”

  1. جزئیات بیشتر را توضیح دهید
الف) چه اتفاقی افتاده است/ مشکل چیست:

“I purchased a tape recorder in your store on 12/3/2005, just 3 days ago. After a few times that I used it, the “Play” button broke off”.

           ب) چه چیزی شما را ناخشنود کرده است:

 “I was very surprised to see the new improved model with 2 years of warranty breaking so soon and for no reason at all.”

پ) برای بهبود وضعیت موجود چه کردید؟

“I contacted your store immediately in order to return the tape recorder and spoke to the shift manager. He refused to replace the tape recorder and suggested that I had it repaired.”

ت) در مورد مشکل پیش آمده چه حس دارید؟

  “You can imagine how receiving this offer upset me.”

  این پاراگراف باید طولانی ترین قسمت نامه باشد. حتی می توانید آن را به چندین بخش تقسیم کنید.
  1. بنویسید از آن ها می خواهید چه کاری انجام دهند و اگر انجام ندهند شما چه اقدامی می کنید.

“I insist that you replace the damaged tape recorder and send me a new one. Otherwise I will be forced to stop my payments to your store”.

  1. به شکل رسمی نامه را به پایان برسانید و نام و امضای خود را در انتها قرار دهید.

“I look forward to hearing from you.”

اگر شخصی که به او نامه می نویسید را می شناسید با عبارت “Yours sincerely” و اگر او را نمی شناسید با عبارت “Yours faithfully”  نامه را تمام کنید.]]>