آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

نکات مهم در رایتینگ Task 1

ابتدا به طور کامل جدول یا نمودار یا نقشه را مورد بررسی قرار دهید.

از لغات خودتان برای توصیف استفاده کنید. متن نوشته شده نباید کمتر یا بیشتر از ۱۵۰ کلمه باشد.(برای شمردن تغداد کلمات ابتدا تعداد خطوط شمرده می شود و سپس تعداد کلمات در هر خط شمرده میشود.)

 

در مورد نمودار های خطی یا میله ای مطمئن شوید که محورهای نمودار و درصد های موجود را به خوبی درک کرده اید.

در توضیح chart و diagram  حتما به توالی و ترتیب مراحل دقت کنید.

تکیه بر اطلاعات کلیدی و ارائه ی راههای مختلف برای مقایسه بهتر از توضیح تک تک اطلاعات می باشد.

دیگران خوانده اند
نمونه مصاحبه آیلتس به همراه پاسخ

از تکرار کلمات هم معنی‌ در متن خود اجتناب کنید .

استفاده از کلماتی نظیر first ,second ,next  ,then ,finally در همراه  کردن خواننده با روند توضیح فرآیند بسیار مفید است.

در مورد زمان و شخص افعال توجه خاص داشته باشید به ویژه وقتی‌ که در حال مقایسه دو مورد با هم هستید

اطلاعات خود رو به طور واضح سازماندهی کنید یعنی‌ داشتن یک مقدمه یک بدنه و یک نتیجه گیری یا خلاصه نویسی در متن نوشتار.

وقتی‌ یک فرآیند را توصیف می‌کنید پاراگراف آخر خلاصه ای مشتمل با کلّ عملیات یا مسأله ای است که کاملا توضیح داده اید.

از نوشتن ایده ها و نظرات شخصی در نوشته هی خود بپرهیزید.

دیگران خوانده اند
۵ نکته کلیدی در رایتینگ آیلتس+ویدیو

بیشتر از ۲۰ دقیقه برای این قسمت وقت صرف نکنید.حدود ۲-۵ دقیقه از این زمان را برای بازخوانی مطلب خود اختصاص دهید

 ]]>