آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

پارافریزینگ، کلید موفقیت در آیلتس

پارافریزینگ، کلید موفقیت در آیلتس

پارافریزینگ، کلید موفقیت در آیلتس

 

اگر بدنبال افزایش نمره آیلتس هستید، پارافریزینگ، کلید موفقیت شما در آیلتس است!

پارافریزینگ یا بازنویسی در واقع مهارت تغییر در بیان متن با استفاده از جملات و کلماتی متفاوت است به شرطی که معنا و مفهوم متن اولیه حفظ شود. به بیان ساده تر می توانید متن را با جملات و کلمات دیگربه طور ساده تر بیان کنید. در بسیاری از آزمون ها بخصوص آیلتس، پارافریزینگ نقش مهمی دارد. یکی از مهمترین مهارت ها در بخش رایتینگ و اسپیکینگ استفاده از همین پارافریزینگ است. همچنین این مهارت می تواند در ریدینگ و لیسنینگ نیز نقشی تعیین کننده داشته باشد. بنابراین چنانچه به این مهارت دست پیدا کنید می توانید به نمره دلخواه خود در آزمون برسید.

 

چرا برخورداری از مهارت پارافریزینگ اهمیت دارد؟

در واقع پارافریزینگ کمک می کند تا سرقت ادبی انجام نشود. در واقع چون یک نوشته را بازگو می کنید ممکن است نوعی سرقت ادبی محسوب شود اما تغییر کلمات آن با بیانی دیگر از سوی شما از این کار جلوگیری می کند.

پارافریزینگ، کلید موفقیت در آیلتس

پارافریزینگ، کلید موفقیت در آیلتس

 

گاهی نیز مجبور هستیم بعضی از کلمات متن اصلی را تکرار کنیم. با این حال برای بیان جزئیات کلماتی را از جانب خودمان استفاده کرده و متن را تغییر می دهیم اما اطلاعات متن اصلی را حفظ می کنیم. آیا تابحال می دانستید مهارت پارافریزینگ شما نیز در آزمون آیلتس ارزیابی می شود؟ اجازه دهید این موضوع را با مثالی در بخش ریدینگ آزمون بررسی کنیم؟

در بخش ریدینگ متنی داده می شود و در انتها سوالاتی در مورد آن پرسیده می شود. برای پرسش سوالات از کلماتی متفاوت استفاده می گردد. یعنی با بیان دیگری سوالات از شما پرسیده می شود. اکنون این مهارت شماست که بتوانید مفهوم و ارتباط آن با متن را تشخیص داده و پاسخ را در متن پیدا کنید. این مهارت همان پارافریزینگ است.

در مثال زیر جمله ای داده شده و سپس بازنویسی شده آن نمایش داده شده است:

Original Sentence: Any trip to Australia should include a visit to Hunter to sample their exquisite wines.

Paraphrased Sentence: Be sure to include Hunter’s wine-tasting experience while visiting Australia.

 

دیگران خوانده اند
چگونه به نمره دلخواه در آزمون آیلتس برسم؟

چه راهکارهایی برای کسب مهارت پارافریزینگ وجود دارد؟

استفاده از راهکارهای زیر برای بازنویسی متن پیشنهاد می شود:

     – مترادف و متضاد ها

Original Sentence: The hardest language to learn is Korean.

Paraphrased Sentence using Synonym: Korean is a language considered as one of the most difficult to master.

Original Sentence: The peel of banana can be easily removed unlike the orange.

Paraphrased Sentence using Antonym: The peel of banana is not as hard to remove as that of an orange.

     – ساختارهای جمله

Original Sentence: Though Julie is youngest in her class, she is at least three inches taller than her classmates.

Paraphrased Sentence: Julie is taller than other students in her class by three inches or more, despite being the youngest there.

     – جملات شرطی

Original Sentence: Jenny lives in Ottawa. Ottawa is the capital of Canada.

Paraphrased Sentence: Jenny lives in Ottawa, which is the capital of Canada.

 

دیگران خوانده اند
افزایش مهارت درک مطلب و اهمیت آن در آزمون آیلتس

     – جملات معلوم و مجهول

Original Sentence: A tornado destroyed Joe’s house. [Active]

Paraphrased Sentence: Joe’s house was destroyed by a tornado. [Passive]

برای بازنویسی متن همواره نکات زیر را بخاطر داشته باشید:

     – متن داده شده را به دقت بخوانید.

     – جملات را مشخص کنید.

     – ایده اصلی هر جمله را تشخیص دهید و روی آن تمرکز کنید.

     – کلمات اصلی هر جمله شامل: اسم، فعل، قید، صفت و … را تا حد امکان تغییر دهید.

     – ساختار هر جمله را در صورت امکان تغییر دهید.

     – جملات معلوم را به مجهول، جملات مرکب را به ساده، جملات شرطی را به غیرشرطی و برعکس تبدیل کنید.

     – همواره اولین حرف جمله جدید را با حروف بزرگ بنویسید.

     – همواره روابط ها، توالی و مواردی که پشت سر هم در متن اصلی آمده اند را به همان ترتیب در متن بکار ببرید. مثلا اگر در مورد دو رویداد A و B به ترتیب صحبت شده است، شما نیز به همان ترتیب، ساختار جملات یکسان برای هر دو رویداد استفاده کنید.

     – با بررسی مجدد متنی که نوشته اید مطمئن شوید ایده اصلی متن را تغییر نداده اید.

برای تمرین مهارت پارافریزینگ می توان متنی از روزنامه یا مقاله های آکادمیک را انتخاب کنید. آن را به دقت بخوانید و پس از فهم متن آن را با کلمات و ساختار جملات جدید از جانب خودتان تغییر دهید. تمام نکات گفته شده در بالا را در متن بررسی کنید تا نوشته شما از قدرت کافی برخوردار باشد.

مطالب بیشتر

ارسال یک نظر