آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

پاسخ به سئوالات LISTENING آیلتس

پاسخ به سئوالات LISTENING آیلتس

چگونه به سوالات بخش شنیداری آزمون آیلتس بگونه ای موثر پاسخ دهیم؟ معلمان آیلتس بر این عقیده اند که آزمون بخش شنیداری بسیار دشوار است. آنها به همه داوطلبان این نکته را تاکید میکنند که هنگامیکه در حال انجام بخش شنیداری آزمون آیلتس هستید باید توجه داشته باشید که شما فقط یکبار دیالوگ را میشنوید. بنابراین توجه تمرکز یافته و آمادگی برای آنچه که پیش روی شماست بسیار حایز اهمیت است. نکته ای که در پاسخ دهی به سوالات باید مد نظر داشته باشید این است که شما باید زیر کلماتی که فکر میکنید کلیدواژه محسوب میشوند خط بکشید. برای مثال وظیفه شما “پر کردن یک فرم” است. یک کلید واژه در اینجا ممکن است “آدرس” باشد که بدنبال آن یک جای خالی می آید. زیر آن خط بکشید و به جمله “کجا زندگی میکنید؟” یا “آدرس محل زندگیتان کجاست؟” گوش کنید. احتمالا پاسخ سوال به آن کلیدواژه نزدیک میباشد.
دیگران خوانده اند
Academic IELTS Writing Task 1: Male and female workers

listening ielts

نکته دیگری که برای آمادگی آزمون شنیداری بسیار مفید و حایز اهمیت میباشد˓ مربوط به “مترادف ها” و “کلمات هم خانواده” است. توجه داشته باشید هنگامیکه در حال تمرین لغات برای آزمون آیلتس هستید˓ در تمرینات خود کار بر روی مترادفها را نیز بگنجانید. با انجام این تمرین بسیار راحت تر میتوانید به سوالات بخش شنیداری آزمون آیلتس پاسخ دهید. بمنظور تمرین در بخش کلمات هم خانوده˓ شما میتوانید یک کلمه را انتخاب کرده و ۱۰ کلمه که فکر میکنید با آن کلمه هم معنا هستند و یا در همان مقوله قرار میگیرند را پیدا کنید. بعنوان مثال  اگر کلمه ما “مدرسه” باشد میتوانید کلمات “دانشگاه” ” دانشکده” ” کلاس” و ….. را حدس بزنید.  ]]>

دیگران خوانده اند
درگاه پرداخت موبایل