آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

چگونه می توان در تکالیف مستقل speakingآزمون TOEFL نمره بالایی کسب کرد

چگونه می توان در تکالیف مستقل speakingآزمون TOEFL نمره بالایی کسب کرد همانطور که می دانید بخش speaking آزمون تافل شامل شش task می باشدکه دو task اول آن تکالیف مستقل هستند که سوالات آن شبیه یکدیگر می باشد زیرا شما باید بر اساس تجربیات شخصی خود به آنها پاسخ دهید. اما برخلاف تصور بسیاری از افراد، این سوالات خیلی هم ساده نیستد. زیرا باید در مدت زمان کوتاهی به آنها اندیشید و پاسخ های هوشمندانه داد. در این task ها شما باید بتوانید پیرامون موضوعاتی که با آن آشنا هستید به صورت دقیق و منطقی صحبت کنید. پاسخ شما به تکالیف ۱ و ۲ بر اساس تجربیات شخصی شما صورت می گیرد. در واقع نمره ای که اخذ می کنید حاصل محتوای صحبت شما و چگونگی سازماندهی کلمات و جملات شماست. برای هر دو تکلیف ۱۵ ثانیه فرصت برای آمادگی پاسخ خود دارید و ۴۵ ثانیه نیز می توانید در میکروفن صحبت کنید. بنابراین تنها ۱۵ ثانیه برای فکر کردن به پاسخ در اختیار دارید که زمان بسیار اندکی است. تجربه نشان می دهد که در این فرصت کم نمی توان کاملا پاسخی را برای بیان در نظر گرفت و عملا تا زمان شروع ضبط speaking پاسخی در ذهن قرار نمی گیرد. بنابراین باید به توانایی خود تکیه کرد و هنگام شروع صحبت، سوالاتی که بر روی صفحه در جلوی شما نمایش داده می شود را در نظر گرفت تا پاسخ ها را مطابق آن ها سازمان دهی کرد. این کار کمک می کند که صحبت ها منسجم باشند و از مسیر سوال خارج نشوند.در زیر روشهایی برای تسلط بیشتر بر روی این دو task در بخش speaking آزمون TOEFL ارائه می شود.

(Task 1) اولین تکلیف مستقل در speaking آزمون تافل:

در تکلیف ۱ ممکن است از شما خواسته شود اتفاقی در زندگی گذشته خود را توضیح دهید و در مورد شخصی که با او آشنا شده اید یا مکانی که قبلا دیده اید صحبت کنید. با این وجود ممکن است موضوعات بر اساس تجربیات شما یا مسائل کلی روزمره گوناگون باشند. مثلا ممکن است در مورد غذای مورد علاقه شما پرسیده شود و بخواهند دلایل این علاقه را توضیح دهید یا خواسته شود در مورد آن مشاوره دهید. یا ممکن است از شما پرسیده شود اگر دوست شما پس از ۱۰ سال شغل خود را تغییر دهد، به نظر شما با چه مشکلاتی روبرو خواهد شد و توصیه شما برای او چیست؟در زیر در ۳ مرحله روشی ارائه شده است که کمک می کند تا پاسخ های نظام دار دهید و جملات پیوسته را بکار گیرید. ۱) ابتدا خلاصه ای از موضوع را عنوان کنید (introduce). ۲) نظر خود را صراحتا در مورد آن بیان کنید.(state) ۳) توضیح در مورد انتخاب خود.(explain) حداقل ۲ دلیل را برای این انتخاب ذکر کنید. Task 1 – Example 1 What is your favorite kind of food? Describe it and explain why it is your favorite. Introduce: I love many different kinds of food, but I’d say my favorite is Italian food. State: Although many people associate Italian food with pasta and pizza, it is actually quite diverse. Explain: I like it the best for two reasons. Firstly, there is a lot of variety in the flavors. Italian food incorporates different flavors from different regions. For example, in northern Italy, they use rich cream sauces, but in the south, they use tomato sauces, olive oil and a lot of seafood. Secondly, it is hearty. This means that it is filling and nourishing and you don’t still feel hungry after eating it. Every time I am hungry, I think of Italian food.
دیگران خوانده اند
افزایش حدنصاب نمره MHLE از سال ۹۸

***************************

Task 1 – Example 2 Your friend is changing their profession after 10 years. What might they find most difficult about this and what would you advise them to do about it? Introduce: My friend has decided to change their profession after ten years and they might face some difficulties. State: Firstly, they may not have the necessary skills or knowledge to enter into a new career, and secondly, it might set them back financially. Explain: I would advise them to really do their research and get the necessary qualifications before making such a big, life- changing decision to make sure that they are qualified to enter into a new career. I would also advise them to make sure they are financially secure before taking this step. That way, just in case the new career doesn’t work out, they have a financial back- up.

(Task 2)دومین تکلیف مستقل در speaking آزمون تافل:

تکلیف دوم درمورد یک موضوع کلی از شما سوال می شود که در هر صورت دو حالت برای آن وجود دارد. یا موافق هستید و یا مخالف. در هر حال شما باید پاسخ خود را توضیح دهید. برای مثال ممکن است پرسیده شود، بسیاری از کلاس های آموزشی، امروزه به شکل کامپیوتری برگزار می شود. شما کلاس های آنلاین را ترجیج می دهید یا کلاس های حضوری را؟ دلیل خود را بیان کنید. یا سوال دیگر اینکه آیا صحیح است برای حفظ دوستی خود با دیگران به آن ها دروغ بگوییم؟ در هر دو سوال بالا نظر شما در مورد موضوعی پرسیده می شود. مهم این است که پس از اظهار نظر خود بتوانید به خوبی دلایل خود را برای این انتخاب توضیح دهید.در زیر روشی برای مواجه با این سوالات ارائه شده است. پاسخ را در چهار مرحله بیان کنید. ۱) ابتدا خود سوال را خلاصه کرده و بیان کنید. (summarize the prompt) ۲) نظر خود را بیان کنید. (state your opinion) ۳) شرح دلیل اول (reason1) ۴) شرح دلیل دوم (reason2) Task 2 – Example 1 Much of today’s education is becoming digitized. What do you prefer, online or classroom learning, and why? Summarize the prompt: Nowadays, a lot of education is going online. State your opinion: Although this is very convenient and efficient, I actually prefer traditional learning in a classroom. Reason 1: This is probably because all of my education was in a classroom environment. I feel that this kind of learning environment gives you more interaction, and therefore a better ability to really think about and understand things from different perspectives. Reason 2: I also think it helps to socialize people. When we learn with others, we also learn how to work with others and interact with people who don’t necessarily share our views. In an online environment, we are alone and don’t really get the same interaction in real life.
دیگران خوانده اند
ثبت نام آزمون EPT آذر ماه 94

***************************

Task 2 – Example 2 Is it ever acceptable to lie to someone to protect them? Summarize the prompt: Some people think it is acceptable to lie to others to protect them. State your opinion: Although it might sometimes be the easier thing to do, lying is never the right thing, even if it is to protect someone Reason 1: Firstly, people deserve to know the truth so they can make decisions for themselves. For example, we might lie to our friends that they have not put on weight because we don’t want to offend them. But if we tell them the truth, it will actually help them to take action about their health. Reason 2: Secondly, the person to whom you tell the truth may not like it in the beginning, but later on, they will realize you had their best interest at heart and thank you for being so honest with them. این روش ها را در تمرین های خود و صحبت های روزانه خود بکار بگیرید و سعی کنید در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کنید.]]>

ارسال یک نظر