آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

کاربرد کلمه afraid

کاربرد کلمه afraid

 

۱٫      Afraid  و fear : در حالت خودمانی و غیر رسمی، کلمه afraid  استفاده می شود. مثلا:

Don’t be afraid (NOT don’t fear)

Are you afraid of the dark?

She’s afraid that I might find out.

I’m not afraid to say what I think.

 

 

۲٫       کاربرد دیگر I’m afraid : به معنای “شرمنده ام!”، “عذر میخوام!” – وقتی کسی از شما در خواستی دارد و می خواهید با عرض معذرت پاسخ منفی بدهید در ابتدای جمله از عبارت I’m afraid استفاده میکنیم.

I’m afraid = I’m sorry

I’m afraid that I can help you.

I’m afraid that there’s been an accident.

 

نکته:  می توانیم از I’m afraid so  یا  I’m afraid not برای پاسخ های کوتاه استفاده کنیم. مثلا:

Can you lend me a dollar? ~ I’m afraid not.

It’s going to rain. ~ I’m afraid so.

 

۳٫      کلمه afraid  قبل از اسم نمی آید. Afraid یکی از معدود صفاتی است  که معمولا قبل از اسم بکار نمی رود. مثلا:

دیگران خوانده اند
ثبت نام دوره آنلاین مکالمه زبان انگلیسی ترم پاییز 94

John is afraid.

 

 

کاربرد کلمه Afraid:

 

afraid /əˈfreɪd/ [adjective not before noun] frightened:

Don’t be afraid.  I won’t hurt you.

afraid of▪ He had a terrible temper and everyone was afraid of him.▪ It’s amazing how many people are afraid of spiders.

afraid (that)▪ Billy was afraid his aunt would punish him if he owned up.

afraid to do something▪ She was afraid to speak up in front of all these important people.

afraid of doing something▪ I didn’t tell anyone, because I was afraid of being punished  afraid I might be punished.

]]>

ارسال یک نظر