آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

کاربرد above و over در زبان انگلیسی

کاربرد above و over در زبان انگلیسی  

  • به معنای “بالا یا از روی”

Above  و over  هر دو به معنای “بالای” هستند. البته کلمه Above  رایج تر است. به عنوان مثال:  

 The water came up above / over our knees.

Can you see the helicopter above / over the palace?

 
  • Above : به معنای مستقیما بالای چیز دیگری نیست.

مثلا می گوییم:

We’ve got a little house above the lake.

اما در این مثال نمی توانیم کلمه over  را استفاده کنیم.  
  • Over: به معنای پوشاندن

کلمه over زمانی استفاده می شود که مفهوم پوشش دادن را بیان کنیم. مثلا:

There is cloud over the South of England.

دیگران خوانده اند
نکات مهم در رایتینگ Task 1

He put on a coat over his pyjamas.

 
  • برای عبور از عرض جایی از over و above استفاده می کنیم.

The plane was flying over / across Denmark.

Electricity cables stretch over / across the fields.

 
  • above برای اندازه گیری و واحد ها

برای اندازه گیری دمای هوا و ارتفاع از کلمه above  استفاده می کنیم. مثلا:

The temperature is 3 degrees above zero.

The summit of Everest is about 8000 meters above sea level.

 
  • Over : سرعت، سن، و …

معمولا برای صحبت در خصوص سرعت و سن از کلمه over  استفاده می کنیم نه above

You have to be over 18 to see this film.

دیگران خوانده اند
زبان آموزان چگونه سطح بندی می شوند؟
برای دیدن این فیلم بالای ۱۸ سال باشید.  

The police said she was driving at over 110 mph.

پلیس گفت: او در حال رانندگی با سرعت بالای ۱۱۰ مایل در ساعت بوده.  
  • کتب و مقالات:

در کتاب ها و مقالات ، “above ” آنچه قبلا نوشته یا گفته شده هست.

The above rules and regulations apply to all students.

رعایت قوانین و مقررات فوق برای همه دانشجویان الزامی است.

For prices and delivery charges, see above.

جهت مشاهده قیمت ها و هزینه ها، به صفحه بعد مراجعه کنید.     See over یعنی صفحه بعد را ببینید:  

There are cheap flights at weekends: see over.

]]>

ارسال یک نظر