آیلتس آنلاین
مرکز آیلتس آنلاین 2

آیلتس آنلاین

کاربرد above و over در زبان انگلیسی

کاربرد above و over در زبان انگلیسی  

  • به معنای “بالا یا از روی”

Above  و over  هر دو به معنای “بالای” هستند. البته کلمه Above  رایج تر است. به عنوان مثال:  

 The water came up above / over our knees.

Can you see the helicopter above / over the palace?

 
  • Above : به معنای مستقیما بالای چیز دیگری نیست.

مثلا می گوییم:

We’ve got a little house above the lake.

اما در این مثال نمی توانیم کلمه over  را استفاده کنیم.  
  • Over: به معنای پوشاندن

کلمه over زمانی استفاده می شود که مفهوم پوشش دادن را بیان کنیم. مثلا:

There is cloud over the South of England.

دیگران خوانده اند
تقویت لیسنینگ انگلیسی با چند تمرین ساده!

He put on a coat over his pyjamas.

 
  • برای عبور از عرض جایی از over و above استفاده می کنیم.

The plane was flying over / across Denmark.

Electricity cables stretch over / across the fields.

 
  • above برای اندازه گیری و واحد ها

برای اندازه گیری دمای هوا و ارتفاع از کلمه above  استفاده می کنیم. مثلا:

The temperature is 3 degrees above zero.

The summit of Everest is about 8000 meters above sea level.

 
  • Over : سرعت، سن، و …

معمولا برای صحبت در خصوص سرعت و سن از کلمه over  استفاده می کنیم نه above

You have to be over 18 to see this film.

دیگران خوانده اند
ثبت نام دوره آنلاین آمادگی آزمون های EPT & MSRT ویژه آزمون تیرماه ۹۶
برای دیدن این فیلم بالای ۱۸ سال باشید.  

The police said she was driving at over 110 mph.

پلیس گفت: او در حال رانندگی با سرعت بالای ۱۱۰ مایل در ساعت بوده.  
  • کتب و مقالات:

در کتاب ها و مقالات ، “above ” آنچه قبلا نوشته یا گفته شده هست.

The above rules and regulations apply to all students.

رعایت قوانین و مقررات فوق برای همه دانشجویان الزامی است.

For prices and delivery charges, see above.

جهت مشاهده قیمت ها و هزینه ها، به صفحه بعد مراجعه کنید.     See over یعنی صفحه بعد را ببینید:  

There are cheap flights at weekends: see over.

]]>

ارسال یک نظر